Darmowy Program PIT


Wschodni Rocznik Humanistyczny ponownie awansował
w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie za publikację w nim przyznaje się 5 pkt.Konferencje współorganizowane przez Librę w 2013 r.
Lucjusz Korneliusz Sulla. Historia i tradycja (15-16 IV 2013 r.)
XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Lublinie (22-26 kwietnia 2013 r.)
V Belliculum Diplomaticum Lublinense, (11-12 czerwca 2013 r.)
Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo, (18-19 kwietnia 2013 r.)
Elity komunistyczne w Polsce, (19–20 września 2013 r.)W najbliższym czasie odbędą się dwie konferencje, których organizatorem jst "Libra". Serdecznie zapraszamy do udziału!


Multimedia a zródła historyczne w nauczaniu i badaniach
Lublin, 18–19 pazdziernika 2012 r.
PROGRAM
Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce
Lublin, 8 listopada 2012 r.
PROGRAM

7 października 2012

"Wschodni Rocznik Humanistyczny” awansował w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie za publikacje w nim przyznaje się 4 pkt.Pleno Titulo Członkowie „Libry”!
Wzywam wszystkich Członków ToNiK „Libra” do spełnienia statutowego obowiązku i wzięcia udziału w zwyczajnym sprawozdawczym Walnym Zebraniu, które odbędzie się w piątek 15 czerwca b.r. w Radzyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul gen. Kleberga 10.
Początek zebrania o godz. 17.30
PROGRAM
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Sprawozdanie Zarządu (finansowe i merytoryczne) z działalności
Towarzystwa w tym sprawozdania sekretarzy sekcji.
5. Zatwierdzenie sprawozdań przez Komisję Rewizyjną,
- informacja Komisji Rewizyjnej i projekt uchwały o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
6. Przyjęcie innych ewentualnych uchwał.
7. Wolne wnioski.

z poważaniem
prezes ToNiK „Libra”
dr Artur Górak27.03.2012
"Ziemia radzyńska 1810-1815" to kolejny tom cyklu traktującego o historii powiatu radzyńskiego.
Redaktorem naukowym pracy zbiorowej jest Artur Rogalski, zaś autorami są członkowie naszego Towarzystwa z Sekcji badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej.

16.01.2012
Dominika Leszczyńska otrzymała tytuł "BAKAŁARZ RADZYŃSKI 2011" oraz I nagrodę w konkursie na najlepszą publikację dotyczącą powiatu radzyńskiego organizowanym przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Nagrodę przyznano za książkę pt. "Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim". Gratulujemy!


Fot. Tomasz Młynarczyk9.01.2012
Miło nam obwieścić, że w dniu 7 stycznia 2012 r. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przekazało naszemu Towarzystwu prawa do tytułu "Wschodni Rocznik Humanistyczny". W związku z powyższym tom VIII Rocznika za 2012 r. ukaże się już nakładem ToNIK "Libra".


5.01.2012
Ukazał się 4 tom z cyklu "Dzieje biurokracji" pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera".
Wśród autorów artykułów - poza wyżej wymienionymi - znajdują się również następujący członkowie Towarzystwa: Alicja Gontarek, Tomasz Osiński, Mirosław Szumiło i Rafał Jarosz

2.01.2012
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 grudnia 2011 r.
nasze Towarzystwo zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000403760.ToNIK patronuje konferencji „Wehikuł czasu to byłby cud..” – I Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa: media jako źródła do badań historycznych oraz ich wpływ na sytuację społeczną. Edycja pierwsza- muzyka. Termin:
12/14 marca 2012 roku. Miejsca organizacji: Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Pub „Rock Bar”, „Klub Graffiti”
Współorganizatorzy: Fundacja Absolwentów UMCS

Organizacją wydarzenia „Wehikuł czasu to byłby cud.. – Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa: media jako źródła do badań historycznych oraz ich wpływ na sytuację społeczną. Edycja pierwsza muzyka” zapoczątkujemy cykl konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS
i Fundację Absolwentów UMCS, poświęconych mediom (min. muzyce, kinematografii, fotografii ) jako ważnym źródłom do pracy historyka prowadzącego badania nad rolą mediów w życiu ludzi.
Pierwsza z cyklu konferencji poświęcona jest muzyce, która towarzyszy społeczeństwu na co dzień wywierając silny wpływ na ich zachowanie i poglądy.
Zaproszeni na nią zostaną studenci oraz pracownicy uczelni wyższych
z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Oprócz naukowców swoją obecnością zaszczycą nas organizatorzy festiwali, dziennikarze muzyczni oraz artyści, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach związanych ze swoją działalnością artystyczną w PRL jak również w czasach nam współczesnych.
Poza organizacją wykładów i prelekcji odbędą się również koncerty znanych zespołów oraz spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi jak również wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Jarocin w obiektywach bezpieki”.17.12.2011
Ukazał się katalog pt. "Zabić śmiechem! Satyra antysolidarnościowa 1980-1981" opracowany przez Dariusza Magiera w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie.31.11.2011
Dariusz Magier i Mirosław Szumiło wzięli udział w konferencji naukowej
zorganizowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie, zatytułowanej: KOMUNIŚCI,
KRYPTOKOMUNIŚCI, SOWIECCY POPUTCZYCY (Rzeszów, 30.11 - 2.12.2011 r.). Tytuły
referatów wygłoszonych przez członków Libry to:
- D. Magier: "Mechanizm funkcjonowania i techniki propagandy komunistycznej
w regionie bialskopodlaskim (1918-1939)"
- M. Szumiło: "Roman Zambrowski – sekretarz KC KZMP w latach 1931-1936"
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111201&typ=po&id=po33.txt


19.11.2011
Wśród autorów nominowanych do Nagrody "Bakałarz Radzyński 2011" za pracę naukową poświęconą przeszłości Radzynia Podlaskiego lub ziemi radzyńskiej znaleźli się członkowie Towarzystwa: Alicja Gontarek, Dominika Leszczyńska, Dariusz Magier i Artur Rogalski. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2012 r.


16.11.2011
Ukazała się książka Wiesława Charczuka, członka Towarzystwa, pt. "Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku" (Siedlce 2011).
ZOBACZ WIĘCEJ


5.10.2011
W dniu dzisiejszym członek zwyczajny Towarzystwa, Andrzej Szabaciuk, obronił doktorat na Wydziale Humanistycznym UMCS. Gratulacje!
ZOBACZ WIĘCEJ3.10.2011
W dniu 29.09.2012 uchwałą Zarządu w strukturze Towarzystwa powołane zostały następujące sekcje:
- Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce
(sekretarz Dariusz Magier:
dmagier@archiwozofia.com).
- Wschodni Rocznik Humanistyczny
(sekretarz Artur Górak:
artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl).
- Sekcja badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej
(sekretarz Artur Rogalski:
arturwrh@op.pl).
Zainteresowanych udziałem w pracach sekcji prosimy o kontakt z poszczególnymi sekretarzami.