ARTUR GÓRAK
historyk, archiwista
wykładowca uniwersytecki, redaktor „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”, organizator „Sympozjów Dziejów Biurokracji”
zainteresowania badawcze: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dyplomatyka, genealogia i heraldyka XIX wieku, neografia cyrylicka, historia administracji ziem polskich i Imperium Rosyjskiego XIX wieku, teoria biurokracji

adres poczty elektronicznej:
agorak@tonik-libra.pl
strony internetowe:
www.facebook.com/people/Artur-Górak
http://www.umcs.lublin.pl/pracownicy.php?id=2620