WALDEMAR CHORĄŻYCZEWSKI
1. ur. 17 grudnia 1967 roku w Inowrocławiu
2. W latach 1982-1986 uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, matura w roku 1986
3. W latach 1986-1991 odbył studia na kierunku historii ze specjalnością archiwistyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1991 obronił pracę magisterską na temat „Andrzej Opaliński (1540-1593) i jego zbiór kopiariuszy”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Bohdana Ryszewskiego.
4. Rozprawę doktorską na temat „Prywatne archiwa polityczne w Polsce XVI wieku”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Bohdana Ryszewskiego, obronił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 1997, uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
5. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej i archiwistyki na podstawie dorobku i rozprawy pod tytułem „Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych” uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2008.
6. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
7. W latach 1991-1992 pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu.
8. Zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od roku 1992; asystent 1992-1998; adiunkt 1998-2011; profesor nadzwyczajny od 2011
9. Kierownik Podylomowego Studium Archiwistyki 2001-2005; zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki 2005-2010; członek Senatu 2008-2012.
10. 2c) adiunkt w Zakładzie Archiwistyki
11. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wileńskiego w latach 2010-2013
12. zainteresowania badawcze: kancelarie centralne dawnej Rzeczypospolitej; teoria archiwalna; historia Kujaw nowożytnych; antropologia historyczna