18 PAZDZIERNIKA 2012 - CZWARTEK

9.00 – Rozpoczecie konferencji.
9.10– 9.30 prof. dr hab. Adam Suchonski (Uniwersytet Opolski)
System multimedialny w nauczaniu historii – teoria i praktyka.
9.30–9.50 prof. dr hab. Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warminsko-Mazurski), Technologia rozpoznawania twarzy (face recognition) w warsztacie badawczym historyka. Stan i perspektywy.
9.50–10.10 dr Piotr Dymmel (Archiwum Panstwowe w Lublinie, UMCS), Elektroniczne edycje zródeł historycznych – stan i perspektywy rozwoju.
10.10–10.30 prof. dr hab. Bogumiła Burda, mgr Danuta Nowak, mgr Daria Chmielowiec, mgr Jeremy Pomeroy (Uniwersytet Zielonogórski), Prasa lokalna jako zródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystanie w nauczaniu historii najnowszej.
10.30–10.50 prof. dr hab. Barbara Kubis (Uniwersytet Opolski), Literatura dokumentu osobistego jako zródła historycznego w szkolnej edukacji – rola multimediów.
10.50 – 11.10 – dyskusja
11.10 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30–11.50 dr Teresa Maresz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Papierowy czy elektroniczny podrecznik szkolny zródłem informacji oraz zródłem historycznym na temat dziejów sasiadów Polski.
11.50–12.10 mgr Małgorzata Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Wirtualne muzea narzedziem wspomagajacym edukacje historyczna.
12.10–12.30 dr Maciej Janik (Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie), Formy prezentacji regionalnego zasobu zródłowego w Internecie.
12.30–12.50 – dyskusja
12.50–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–14.20 dr Lucyna Harc, (Uniwersytet Wrocławski), E-Biblioteka Historyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysł na reedycje i upowszechnienie slaskich starodruków.
14.20–14.40 dr Brynkus Józef, (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Globalizacja poznania historycznego – znaczenie mediów.
14.40–15.00 mgr Marcin Buczek, (Archiwum Panstwowe w Lublinie), Portal internetowy „szukajwarchiwach.pl” narzedziem popularyzacji wiedzy o zasobie Archiwum Panstwowego w Lublinie.
15.00–15.20 dr Małgorzata Szymczak, (Uniwersytet Zielonogórski), Dawne i współczesne formy komunikacji społecznej
jako element edukacji historycznej na IV etapie kształcenia. 15.20–15.40 dr Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki), Genealogia w Internecie. Przykłady baz i zródeł dostepnych w sieci.
15.40– 16.00 dr Barbara Techmanska, dr Małgorzata Skotnicka, (Uniwersytet Wrocławski), Czy muzeum musi byc nudne? Multimedialne projekty muzealne.
16.00–16.20 mgr Joanna Chojecka, (Archiwum Panstwowe w Koszalinie), „Umiec czytac historie”. Formy popularyzacji zródeł historycznych w Archiwum Panstwowym w Koszalinie.
16.20–16.40 – dyskusja
16.40–17.00 – przerwa kawowa

17.00–17.20 dr Jan Chanko, (Uniwersytet Łódzki), Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii.
17.20–17.40 mgr Bożena Koszel-Pleskaczuk, (Politechnika Białostocka), Informatyzacja archiwum Politechniki Białostockiej krokiem do wieloaspektowego wykorzystania zasobu archiwalnego.
17.40–18.00 dr Joanna Górska, (Uniwersytet Slaski), Czy komiks może byc zródłem wiedzy historycznej. Wybrane przykłady.
18.00–18.20 mgr Paweł Derecki (Uniwersytet Warszawski), Nowe media w warsztacie badacza i wykładowcy historii.
18.20–18.40 dr Małgorzata Wnuk (UMCS), Miedzy zródłoznawstwem a technologia informacyjna – problematyka dokumentu elektronicznego w nauczaniu archiwistów i records managerów
18.40-19.00 – dyskusja
20.00 – uroczysta kolacja


19 PAZDZIERNIKA 2012 – PIATEK
9.00–9.20 dr hab. Danuta Konieczka-Sliwinska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Multimedia w dydaktyce historii. Definicje, typologie, zastosowania.
9.20–9.40 dr hab. Paweł Konieczny, (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Zastosowanie techniki map mysli w badaniach i edukacji historycznej.
9.40–10.00 dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdanski), Od etyki w strone budowania cyberetyki.
10.00–10.20 dr Ilona Florczak, dr Tomasz Pietras (Uniwersytet Łódzki), Wikipedia - zródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatnosci encyklopedii internetowych w nauczaniu historii (ze szczególnym uwzglednieniem nauk pomocniczych historii)
10.20–10.40 – dyskusja
10.40–11.00 – przerwa kawowa

11.00–11.20 dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Rejestr bieżacych wydarzen. Polskie Kroniki Filmowe jako zródło wspomagajace proces nauczania na lekcjach historii.
11.20–11.40 mgr Urszula Kicinska (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie) Gry edukacyjne jako forma aktywizowania uczniów w nauczaniu historii.
11.40–12.00 mgr Marek Krzykała (Archiwum Panstwowe w Lublinie), Galeria Jezuicka 13 – Archiwum z zupełnie innej beczki.
12.00–12.20 mgr Agnieszka Konstankiewicz (Archiwum
Panstwowe w Lublinie), Edukacyjne projekty multimedialne realizowane przez Archiwum Panstwowe w Lublinie.
12.20–12.40 mgr Hubert Mazur (Archiwum Panstwowe w Kielcach), Multimedia a funkcja edukacyjna archiwów. Przypadek kielecki.
12.40–13.00 – dyskusja
13.00–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–14.20 dr Aneta Pieniadz (Uniwersytet Warszawski), Narzedzia multimedialne w nauczaniu podstaw warsztatu historykamediewisty: możliwosci i ograniczenia.
14.20–14.40 dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Multimedia w edukacji regionalnej na przykładzie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
14.40–15.00 dr Piotr Trojanski (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Relacje audiowizualne z kolekcji USC Shoah Foundation Institue w Los Angeles jako zródło wiedzy i srodek dydaktyczny do nauczania o Holokauscie”.
15.10–15.30 dr Wojciech Ziomek (Uniwersytet Łódzki), Wolne oprogramowanie (Ubuntu 11.04) w badaniach i dydaktyce historii. Możliwosci zastosowan.
15.30–15.50 dr Mariusz Ausz, dr Joanna Bugajska-Wiecławska, dr Dariusz Szewczuk (UMCS), Wykorzystanie multimediów w realizacji projektu
www.praktyki.wh.umcs. 15.50–16.20 – dyskusja i podsumowanie obrad. Pozegnanie gosci.