10.00-10.15 otwarcie konferencji
10.15-12.30 referaty i dyskusje
1. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Archiwa społeczne jako fenomen kulturowy.
2. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jak zaprzepaścić dorobek dokumentacyjny własnej organizacji społecznej?
3. Łukasz Węda (Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka), Rola archiwum organizacji pozarządowej.
4. Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Funkcje archiwów społecznych.
5. Robert Degen, Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego.
6. Joanna Michałowska (Ośrodek Karta), Archiwum społeczne w organizacji pozarządowej – sytuacja obecna i szanse rozwoju na podstawie działalności Archiwum Ośrodka Karta.
7. Marcin Wilkowski, Katarzyna Ziętal (Ośrodek Karta), Wypracowując granice archiwum – oddolna digitalizacja w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej.

12.30-12.45 przerwa

12.45-15.00
8. Rafał Galuba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Archiwa organizacji pozarządowych w polskim prawie archiwalnym 1918-2012.
9. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Aspekty teoretyczne i prawne działalności archiwalnej organizacji pozarządowych.
10. Monika Lipka (Ośrodek Karta), Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta – problemy gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich udostępnianie i popularyzacja.
11. Bogumiła Kowal (Południowo–Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu), Archiwum Południowo–Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
12. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Zbiory Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL i ich znaczenie w badaniach nad historią Polski Ludowej.
13. Maria Wrede (Biblioteka Narodowa), Porządkowanie i inwentaryzacja archiwum Instytutu Literackiego Kultura.
14. Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie), Funkcjonowanie archiwum polonijnego na przykładzie Archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce.

15.00-16.00 przerwa

16.00-17.30 referaty i dyskusje
15. Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki), Zasoby wybranych archiwów (archi)diecezjalnych z Polski centralnej.
16. Robert Derewenda (Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego), Archiwum Główne Ruchu Światło–Życie – charakterystyka zasobu oraz metody opracowywania dokumentacji.
17. Łukasz Wróblewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Znaczenie porządkowania archiwaliów na przykładzie wybranych archiwów parafialnych.
18. Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Kancelaria i archiwum Zarządu Obszaru Wschodniego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Lublinie.
19. Marcin Sołtysiak (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu), Kancelaria i archiwum Zarządu Okręgu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

17.30-18.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji