Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA za 2014 rok
Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA za 2013 rok
Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA za 2012 rok