Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce
(sekretarz Dariusz Magier:
dmagier@archiwozofia.com)

Wschodni Rocznik Humanistyczny
(sekretarz Artur Górak: artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl)

Sekcja badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej
(sekretarz Artur Rogalski: arturwrh@op.pl).