SPIS TREŚCI

Rozprawy i studia

Adrian Aleksandrowicz Selin
(Uniwersytet Naukowo-Badawczy, Wyższa Szkoła Ekonomii w St. Petersburgu)
Nowogrodzianie pod Smoleńskiem zimą 1610-1611 roku

Rafał Pawłowski

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Teoria i praktyka listu od antyku do baroku.

Próba nakreślenia panoramy epistolografii staropolskiej

Justyna Dąbkowska-Kujko

(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Na tych, co się sobie mądremi i uczonemi zdadzą”.

O jednym ze źródeł pozornej uczoności w wiekach dawnych

Iwan Storożenko

(Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy)

Lokalizacja bitwy nad Żółtymi Wodami w 1648 roku

Giennadij Michajłowicz Kowalenko

(Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk)

Kreator króla. Stanisław Żółkiewski w Państwie Moskiewskim

Владислав Грибовський

(Институт украинской археографии и источниковедения НАН Украины)

Дмитрий Сень

(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

Бахты Гирей и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети ХVIII века

Malika Sułtanowna Arsanukajewa

(Rosyjska Akademia Prawna, Moskwa)

Polacy i Górale Kaukazu Północnego w XIX i na początku XX wieku: historia wzajemnych stosunków

Michaił Anatoljewicz Prichodźko

(Moskiewska Państwowa Akademia Prawa)

Przygotowanie administracyjnych reform systemu zarządzania Imperium Rosyjskim na początku XIX wieku

Валерий Всеволодович Керов

(Российский Университет Дружбы Народов, Москва)

Предприниматели-старообрядцы и взяточничество в России XIX в.: элементы

деловой культуры или гражданская коррупция?

Oleg Diaczok

(Akademia Służby Celnej Ukrainy, Dniepropietrowsk)

Historiografia badań nad życiem i twórczością kronikarza Aleksandra Gwagnina – polska, rosyjska i ukraińska historiografia do połowy XX wieku (do połowy XX wieku)

Agnieszka Prymak-Sawic

(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Litwa i Polska w historiografii oraz historiozofii

według J.I. Kraszewskiego

Małgorzata Przeniosło

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Rady opiekuńcze na terenie Galicji Wschodniej w latach 1919-1921

Marcin Kruszyński

(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie)

Oficerowie Wojska Polskiego w służbie konsularnej i wywiadowczej na terenie Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym. Kilka przypadków

Halina Rarot

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Filozofia miasta Kijowa. Zarys tematyki

Przemysław Jastrzębski

(Uniwersytet Szczeciński)

Wschodni model wychowania państwowego na przykładzie rosyjskiego korpusu kadetów. Zarys problemu

Piotr Woźniak

(Uniwersytet Warszawski)

Organy Joachima Wagnera (1745) w Siedlcach. Niezwykłe dzieje, zniszczenie i odbudowa

Andrzej Smolarczyk

(Politechnika Białostocka)

Życie polityczne mniejszości białoruskiej w województwie poleskim w latach 1919-1939

Andrzej Szabaciuk

(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Okoliczności, przyczyny oraz następstwa wystąpienia przez Republikę Gruzińską ze Wspólnoty Niepodległych Państw w roku 2008

 

Materiały i Źródła

Elwira Buszewicz

(Uniwersytet Jagielloński)

Humanistyczne „koło wschodnie”.

Rama wydawnicza Żywotu Cycerona Benedykta Herbesta

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Albin Koprukowniak

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Mariusz Korzeniowski, Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 621

Krzysztof Latawiec

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Олег В. Морозов, Митна система Росiйськоï iмперiï в украïнских губернiях

XVIII-початок ХХ ст. Монографiя, Dniepropietrowsk 2011, ss. 313

Krzysztof Latawiec

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Paulus Adelsgruber, Laurie Cohen, Börries Kuzmany, Getrennt und doch verbunden. Grenzstädte zwischen Österreich und Russland 1772-1918, Wiedeń-Kolonia-Weimar 2011, ss. 316

Ernest Szum

Anarquistas de Bialystok. 1903-1908, pr. zb. (b. red.), wyd. Edicions Anomia/Furia Apatrida, Barcelona-Manresa 2009, ss. 217

Konrad Banach

Piotr Derdej, Westerplatte-Oksywie-Hel 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009, ss. 204