Władze ToNiK „Libra” wybrane na II kadencję (2015-2019)

ZARZĄD
prezes dr Artur Górak
wiceprezes dr hab. Mirosław Szumiło
wiceprezes Paweł Żochowski
skarbnik Łukasz Szymański
sekretarz generalny dr hab. Dariusz Magier prof. PSW
członek dr hab. Krzysztof Latawiec
członek Przemysław Tytus Krupski

KOMISJA REWIZYJNA:
dr Agnieszka Gątarczyk
dr Marek Konstankiewicz
dr Małgorzata Szabaciuk
Władze ToNiK „Libra” wybrane na I kadencję (2011-2015)
ZARZĄD
PREZES: Artur Górak
WICEPREZES: Artur Rogalski
WICEPREZES: vacat
SKARBNIK: Łukasz Szymański
SEKRETARZ GENERALNY: Dariusz Magier
CZŁONEK: Przemysław Krupski
CZŁONEK: Krzysztof Latawiec

KOMISJA REWIZYJNA:
Agnieszka Gątarczyk
Alicja Gontarek
Marek Konstankiewicz
Joanna Kowalik