Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Dzieje biurokracji, tom X

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom X „Biurokracja republiki” ISBN 978-83-64857-12-6
pod redakcją Artura Góraka (UMCS, Lublin)), Julii Kukariny (RGGU, Moskwa) i Dariusza Magiera (UPH, Siedlce)

EDITORIAL BOARD – РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ – KOLEGIUM REDAKCYJNE
Юлия Михайловна Кукарина (РГГУ, Москва), Marcin Cybulski (KUL, Lublin) – rosyjski redaktor językowy, Artur Górak (UMCS, Lublin) – redaktor naczelny, Tomisław Giergioel (MOS), Krzysztof Latawiec (UMCS, Lublin), Jacek Legieć (UJK, Kielce), Dariusz Magier (UPH, Siedlce). Spis treści
Игорь Андреевич Исаев
(Московский государственный юридический университет)
«Машины власти» или легализация техники
s. 9-44, pdf
Татьяна Григорьевна Архипова
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Советская бюрократия и ее правовое регулирование
s. 45-54, pdf
Елена Михайловна Бурова
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Влияние современных информационных технологий  на видовой состав документов
s. 55-68, pdf
Юлия Михайловна Кукарина
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Обращения граждан как инструмент взаимодействия граждан и государства: делопроизводственный аспект
s. 69-78, pdf
Artur Górak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Model wcielony – biurokracja elektroniczna
s. 79-86, pdf
Robert Degen, Krzysztof Syta
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Mieczysław Białynia Rzepecki (1862-1927) – biurokrata archiwistą
s. 87-94, pdf
Adam Grzegorz Dąbrowski
(Archiwum Akt Nowych, Warszawa)
Instrukcja o zabezpieczeniu tajemnicy służbowej oraz postępowaniu z dokumentacją niejawną w urzędach państwowych autorstwa Stefana Stosyka z października 1946 r.
s. 95-106, pdf
Piotr Romanowski
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Przekształcenia organizacyjne w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w latach 1918-1939
s. 107-134, pdf
Александр Станиславович Соколов
(Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина)
Становление и эволюция государственного аппарата управления в первое послереволюционное десятилетие  1917-1927 гг. (на примере Народного/Государственного банка СССР)
s. 135-142, pdf
Marcin Smoczyński
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Racjonalizacja biurowości w działaniach komisji dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej
s. 143-158, pdf
Людмила Мазур
(Уральский федеральный университет, Екатеринбург)
Партийные профессии и их эволюция в 1920-е-1930-е гг.: собенности бюрократизации РКП(б)/ВКП(б)
s. 159-184, pdf
Олег Горбачев
(Уральский федеральный университет, Екатеринбург)
«Руководящая и направляющая»: ответственные партийные работники на Урале в начале 1920-х гг.
s. 185-202, pdf
Dariusz Magier
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Archiwum Państwowe w Siedlcach)
„Komitet Karciany” PZPR. Układ towarzyski w komunistycznej biurokracji terenowej przełomu lat 50 i 60 XX wieku na przykładzie powiatu radzyńskiego. Studium przypadku
s. 203-214, pdf
Лада Руслановна Париева
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Особенности системы документации органов военного управления советского правительства (1918-1920 гг.)
s. 215-224, pdf
Hadrian Ciechanowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Wojewódzka Rada Narodowa i jej biuro w systemie biurokratycznym terenowych organów administracji państwowej w latach 1975-1990 na przykładzie WRN i UW w Toruniu
s. 225-233, pdf