Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Polityka open access

Otwarty dostęp jest formą darmowego udostępniania pełnotekstowych wersji elektronicznych publikacji naukowych w Internecie.


Licencje udostępniania otwartego dostępu – Creative Commons

Nasze wydawnictwo rekomenduje opcję licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0.) – (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl)

Możliwy jest też inny zakres udzielenia licencji.


Modele otwartego dostępu

Zarówno w przypadku monografii autorskich oraz wieloautorskich, jak i czasopism naukowych Wydawnictwo ToNiK „Libra” stosuje najczęściej model złotego otwartego dostępu (gold open access) z pobieraniem opłaty i natychmiastowym udostępnieniem. Inny model zakłada embargo 12-24 miesięcy (green open access), lpo którym publikacja zostaje udostępniona bezpłatnie.