* * *

 

Dzieje biurokracji, tom IV

pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera
recenzenci: prof dr hab. Marek Mądzik, dr hab. Krzysztof Skupieński (prof. UMCS), dr hab. Ryszard Polak
tłumaczenia: jęz. rosyjski – Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Aleksandra Świć; jęz. angielski – Dorota Przewęda
projekt okładki, skład i łamanie Przemysław Tytus Krupski

 

Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach 1915-1918 – władze, struktura wewnętrzna, formy aktywności, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 607-622. Marek Przeniosło_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Małgorzata Przeniosło, Kontrole wewnętrzne i ministerialne w radach opiekuńczych na ziemiach polskich w latach 1918-1920, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 623-636Małgorzata Przeniosło_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Michał Gałędek, Przebudowa struktur administracyjnych na Wileńszczyźnie w związku z jej inkorporacją do Rzeczypospolitej w 1922 roku, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 637-658. Michał Gałędek_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Adam Grzegorz Dąbrowski, Przepisy kancelaryjne centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z sierpnia 1931 roku – rzeczywista reforma organizacji pracy biurowej urzędu, czy tylko poprawka przepisów wcześniej obowiązujących?, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 659-670. Adam Dąbrowski_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Tomasz Matuszak, Kwalifikacje zawodowe archiwistów w II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 671-688. Tomasz Matuszak_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Tomasz Czarnota, Charyzmatyczne panowanie jako model zarządzania. Studium przypadku Jerzego Giedroycia, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 689-724. Tomasz Czarnota_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Alfija Azgarowna Akmałowa, Władimir Michajłowicz Kapicyn, Służba cywilna w Rosji XXI wieku – rekrutacja i zabezpieczenie socjalne, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 725-734. Alfija Akmałowa, Władimir Kapicyn_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Tomasz Osiński, Planowanie i realizacja zadań oszczędnościowych Ministerstwa Administracji Publicznej i podległych jednostek w roku 1949, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 735-752. Tomasz Osiński_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Mirosław Szumiło, Sekretariat KC PPR (1945-1948) – ludzie i mechanizmy, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 753-762. Mirosław Szumiło_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Grzegorz Joniec, Struktura organizacyjna centrali Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1945-1947, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 763-782. Grzegorz Joniec_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Dariusz Magier, Podstawowe organizacje partyjne w systemie biurokratycznym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 783-800. Dariusz Magier_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011

Rafał Jarosz, Ukryty skarb. Akta osobowo-płacowe PZPR/SdRP w Archiwum Rotacyjnym ,,ŁAD” w Łubnej, [w:] Dzieje biurokracji, tom IV, red. Artur Górak, Krzysztof Latawiec i Dariusz Magier, Lublin – Siedlce 2011, s. 801-810. Rafał Jarosz_Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 2, 2011