Wydawnictwo

„LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a od roku 2011 w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury.

Publikujemy głównie prace naukowe: monografie, recenzowane prace zbiorowe oraz czasopisma naukowe.

 


Monografie

Damian Sitkiewicz, Zbrodnicza działalność Adolfa Dykowa (1907-1943) – funkcjonariusza gestapo w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2019, IBSN 978-83-64857-10-2

Dariusz Magier, Wyryte w pamięci. Historie radzyńskie z XX wieku, Radzyń Podlaski 2020, ss. 114, ISBN 978-83-64857-14-0

Dzieje biurokracji, tom XI: Ziemiaństwo i biurokracja, praca zbiorowa pod red. Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego, Lublin 2020, 336 ss., ISBN 978-83-64857-16-4

Dzieje biurokracji, tom X: Biurokracja republiki, praca zbiorowa pod red. Artura Góraka, Julii Kukariny i Jacka Legiecia, Lublin 2019, 236 ss., ISBN 978-83-64857-12-6

Dzieje biurokracji, tom IX: Biurokracja monarchii, praca zbiorowa pod red. Artura Góraka, Julii Kukariny i Jacka Legiecia, Lublin 2019, 274 ss., ISBN 978-83-64857-11-9

Dzieje biurokracji, tom V, część 1część 2, pod red. Andrzeja Gacy, Artura Górka, Zbigniewa Naworskiego, współwydawca: PWSZ we Włocławku, Lublin-Toruń-Włocławek 2013, ISBN 978-83-60607-51-0

Dariusz Magier, Czas bolszewika. Sowiecka okupacja Radzynia w sierpniu 1920 roku w relacjach świadków, Radzyń Podlaski 2014, ISBN 978-83-64857-33-05

Jacek Lejman, Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt, Lublin – Radzyń Podlaski 2015, ISBN 978-83-64857-01-0

Uniwersytet wczoraj i dziś. Materiały konferencji naukowej, Lublin 10-12 stycznia 2014 r., pod red. Filipa Gończyńskiego-Jussis, Łukasza Kosińskiego i Sylwii Szyc, Lublin 2015, ISBN 978-83-64857-02-7

To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, praca zbiorowa pod red. Dariusza Magiera, współwydawca:Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin – Radzyń Podlaski 2016, ISBN 978-83-64857-03-4

Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Russian Governors in the Kingdom of Poland (1867-1918), translated by Jarosław Krajka, Lublin 2016, ISBN 978-83-64857-04-1

Dzieje biurokracji, tom VI, praca zbiorowa pod red. Tatjany Bykowej, Artura Góraka i Grzegorza Smyka, Lublin 2016, ISBN ISBN 978-83-64857-02-7

Dzieje biurokracji, tom VII: Biurokracja monarchii, praca zbiorowa pod. red. Tatjany Bykowej, Artura Góraka i Jacka Legiecia, Lublin 2018, ISBN 978-83-64857-05-8

Dzieje biurokracji, tom VIII: Biurokracja republiki, praca zbiorowa pod red. Tatjany Bykowej, Artura Góraka i Jacka Legiecia, Lublin 2018, ISBN 978-83-64857-06-5

Daniel Sawicki, Psalm 103 w praktyce liturgicznej staroobrzędowców pomorskich: na przykładzie XVIII-wiecznego Obichodnika, Lublin-Radzyń Podlaski 2018, ISBN 978-83-64857-07-2

 

Czasopisma

Wschodni Rocznik Humanistycznyhttp://wrh.edu.pl/ , od tomu XIV (2017) wychodzi cztery numery na rok, ISSN 1731-982X, 40 pkt. w wykazie MEiN,

Radzyński Rocznik Humanistycznyhttp://radzynskirocznik.pl/ , jeden tom na rok, ISSN 1643-4374,

Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacjahttp://komunizm.net.pl/ ,  jeden tom na rok, współwydawca: IPN o/Lublin, ISBN 2299-890X, 20 pkt. w wykazie MEiN,