* * *

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom VII „Biurokracja monarchii” ISBN 978-83-64857-05-8

001_Stopka i spis treści_DB VII

 

SPIS TREŚCI

 T.A. Bykowa, A. Górak, J. Legieć , Wstęp

 Zbyněk Sviták (Masarykova Univerzita, Brno), Písemnosti byrokratického aparátu,
s. 11-18, pdf

 Владимир Анатольевич Аракчеев (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург), Московская бюрократия и сбор экстраординарных налогов в 1630-х гг.,
s. 19, 24, pdf

Dmitrij Riedin (Институт истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет), Landratura guberni petersburskiej: stan etatowy, funkcje, miejsce w systemie zarządzania (materiały do badań),
s. 25-36, pdf

Ольга Ермакова (Институт истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет), Управление иностранными колониями в России в 1760-е гг.: замысел, практика, кадры,
s. 37-44, pdf

Marcin Mielnik (Naczelna Organizacja Techniczna), Organizacja i funkcjonowanie kancelarii władzy policyjnej w Księstwie Warszawskim,
s. 45-60, pdf

 Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński), Elementy biurokratyczne w organizacji i funkcjonowaniu Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa,
s. 61-70, pdf

Mateusz Mataniak (Uniwersytet Jagielloński), Administracja Tymczasowa Cywilna – Rada Administracyjna Cywilna – C. k. Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Przeobrażenia w zarządzie byłego Wolnego Miasta Krakowa po upadku powstania krakowskiego (6 III 1846- 31 XII 1847),
s. 71-106, pdf

Switłana Nyżnikowa, Ludmiła Posochowa (Charkowski Uniwersytet Narodowy), System zarządzania duchownymi instytucjami edukacyjnymi Imperium Rosyjskiego (XVIII – początek XX wieku): etapy zmian i transformacji,
s. 107-116, pdf

Paweł Wolnicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Kościół, jako narzędzie legitymizacji władzy w Królestwie Polskim’
s. 117-126, pdf

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Penalizacja postaw urzędników w świetle kodeksów karnych Królestwa Polskiego (1818-1847),
s. 127-144, pdf

Siergiej Posochow (Charkowski Narodowy Uniwersytet), Rektor uniwersytetu w biurokratycznym systemie Imperium Rosyjskiego w ХІХ i na początku XX wieku,
s. 145-162, pdf

Елена Викторовна Годовова (Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), Реформирование станичного самоуправления как элемент имперской политики аккультурации,
s. 163-172, pdf

Siergiej Lubiczankowskij (Оренбургский государственный педагогический университет), Naczelnik powiatowy jako organ administracji i akulturacji (na podstawie pd.-wsch. kresów Imperium Rosyjskiego 2 poł. XIX i pocz. XX w.),
s. 173-180, pdf

 Irina Rużickaja (Институт истории, Российская академия наук, Москва), Miejsce kancelarii państwa w strukturach władzy Imperium Rosyjskiego XIX w.,
s. 181-192, pdf

 Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Struktury Banku Państwowego Imperium Rosyjskiego w Królestwie Polskim (1886-1916),
s. 181-192, pdf

Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Generał-gubernator jako kreator polityki rosyjskiej w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym (na przykładzie generał-gubernatorów kijowskich: Nikołaja Annienkowa i Aleksandra Bezaka),
s. 215-228, pdf

 Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Polityka kadrowa wileńskich generałów-gubernatorów w latach 60-tych XIX w.,
s. 229-242, pdf

 Anna Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Biblioteki urzędów w Królestwie Polskim i ich rola w kształtowaniu kultury biurokratycznej w XIX wieku,
s. 243-260, pdf

Станислав Валентинович Богданов (Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург), Придворный штат и государственный аппарат Российской империи эпохи последнего царствования,
s. 261-268, pdf

Татьяна Николаевна Кандаурова (Российский государственный гуманитарный университет, Москва), Российская военная канцелярия XIX века: по материалам департамента военных поселений,
s. 269-290, pdf

 Светлана Анатольевна Мулина (Омский государственный университет), Польская шляхта на государственной службе в Сибири: проблемы идентификации,
s. 291-302, pdf

 Анна Алексеевна Крих (Омский государственный университет), Ссыльная польская шляхта в представлениях сибирской бюрократии, 1860-е годы,
s. 303-310, pdf

 Jan Kozłowski (Końskie), Ocena działalności naczelników powiatów Królestwa Polskiego sporządzona przez gubernatorów w 1884 roku,
s. 311-326, pdf

BibliografiaNoty o Autorach