* * *

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom VII „Biurokracja monarchii” ISBN 978-83-64857-05-8

 

SPIS TREŚCI

 T.A. Bykowa, A. Górak, J. Legieć , Wstęp

 Zbyněk Sviták (Masarykova Univerzita, Brno)
Písemnosti byrokratického aparátu

 Владимир Анатольевич Аракчеев (Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург)
Московская бюрократия и сбор экстраординарных налогов в 1630-х гг.

Dmitrij Riedin (Институт истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет)
Landratura guberni petersburskiej: stan etatowy, funkcje, miejsce w systemie zarządzania (materiały do badań)

Ольга Ермакова (Институт истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет)
Управление иностранными колониями в России в 1760-е гг.: замысел, практика, кадры

Marcin Mielnik (Naczelna Organizacja Techniczna)
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii władzy policyjnej w Księstwie Warszawskim

 Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński)
Elementy biurokratyczne w organizacji i funkcjonowaniu Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa

Mateusz Mataniak (Uniwersytet Jagielloński)
Administracja Tymczasowa Cywilna – Rada Administracyjna Cywilna – C. k. Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Przeobrażenia w zarządzie byłego Wolnego Miasta Krakowa po upadku powstania krakowskiego (6 III 1846- 31 XII 1847)

Switłana Nyżnikowa, Ludmiła Posochowa (Charkowski Uniwersytet Narodowy)
System zarządzania duchownymi instytucjami edukacyjnymi Imperium Rosyjskiego (XVIII – początek XX wieku): etapy zmian i transformacji

Paweł Wolnicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Kościół, jako narzędzie legitymizacji władzy w Królestwie Polskim

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski)
Penalizacja postaw urzędników w świetle kodeksów karnych Królestwa Polskiego (1818-1847)

Siergiej Posochow (Charkowski Narodowy Uniwersytet)
Rektor uniwersytetu w biurokratycznym systemie Imperium Rosyjskiego w ХІХ i na początku XX wieku

Елена Викторовна Годовова (Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
Реформирование станичного самоуправления как элемент имперской политики аккультурации

Siergiej Lubiczankowskij (Оренбургский государственный педагогический университет)
Naczelnik powiatowy jako organ administracji i akulturacji (na podstawie pd.-wsch. kresów Imperium Rosyjskiego 2 poł. XIX i pocz. XX w.)

 Irina Rużickaja (Институт истории, Российская академия наук, Москва)
Miejsce kancelarii państwa w strukturach władzy Imperium Rosyjskiego XIX w.

 Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Struktury Banku Państwowego Imperium Rosyjskiego w Królestwie Polskim (1886-1916)

Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Generał-gubernator jako kreator polityki rosyjskiej w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym (na przykładzie generał-gubernatorów kijowskich: Nikołaja Annienkowa i Aleksandra Bezaka)

 Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Polityka kadrowa wileńskich generałów-gubernatorów w latach 60-tych XIX w.

 Anna Dymmel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Biblioteki urzędów w Królestwie Polskim i ich rola w kształtowaniu kultury biurokratycznej w XIX wieku

Станислав Валентинович Богданов (Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург)
Придворный штат и государственный аппарат Российской империи эпохи последнего царствования

Татьяна Николаевна Кандаурова (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Российская военная канцелярия XIX века: по материалам департамента военных поселений

 Светлана Анатольевна Мулина (Омский государственный университет)
Польская шляхта на государственной службе в Сибири: проблемы идентификации

 Анна Алексеевна Крих (Омский государственный университет)
Ссыльная польская шляхта в представлениях сибирской бюрократии, 1860-е годы

 Jan Kozłowski (Końskie)
Ocena działalności naczelników powiatów Królestwa Polskiego sporządzona przez gubernatorów w 1884 roku

Bibliografia

Noty o Autorach