Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Kontakt

Adres:
TOWARZYSTWO NAUKI I KULTURY „LIBRA”
Lublin, ul. Szeligowskiego 8/97
20-883 Lublin

Adres do korespondencji:
TOWARZYSTWO NAUKI I KULTURY „LIBRA”
ul. Zbulitowska 60
21-300 Radzyń Podlaski

PREZES
dr hab. ARTUR GÓRAK
tel.: 501 353 309
e-mail: artur.gorak@poczta.umcs.lublin.plsekretariat@tonik-libra.pl .

SEKRETARZ GENERALNY
dr hab. DARIUSZ MAGIER prof. UPH
tel.: 605 336 718
e-mail: sekretariat@tonik-libra.pl 

ToNiK „Libra”
NIP 538-185-24-63
REGON 061362098
KRS 0000403760
PKO S.A. III oddział w Lublinie
nr konta 27 1240 2382 1111 0010 8977 1559

Oddział radzyński – Instytut Bronisława Szlubowskiego
Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Nr konta: 63 8046 0002 2001 0104 8032 0001