Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Międzynarodowe seminaria aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami

 

Idea i historia

Od 2016 roku ToNiK „Libra” wraz z Zakładem Archiwistyki UMCS i Katedrą Historiografii, Źródłoznawstwa i Archeologii Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego  organizuje konferencje dla młodych uczonych, studentów i doktorantów, poświęcone archiwistyce i dyplomatyce (Międzynarodowe seminaria aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami). Do organizacji zapraszane są także inne organizacje. W Seminariach biorą udział młodzi uczeni z Polski, Ukrainy i Rosji a także pracownicy uczeni wyższych i archiwów z tych krajów. Prace sekcji moderowane są przez opiekunów naukowych, którzy czasem także wygłaszają referaty.
Programy Seminariów:
I MSAPAiZD, 21 V 2016 r., program.
II MSAPAiZD, 20 V 2017 r., program.
III MSAPAiZD, 18 V 2018 r., program.
IV MSAPAiZD, 18 V 2019 r., program.

Lubelska Wiosna Młodych Archiwistów i Historyków

Od 2019 roku Seminaria połączyły się z analogiczną konferencją historyków (Lubelska Wiosna Historyczna) pod wspólnym szyldem: Lubelska Wiosna Młodych Archiwistów i Historyków, 17-18 maja 2019 r.. Pierwszego dnia zapraszamy na V LWH a drugiego na IV MSAPAiZD