Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Dzieje Biurokracji IX

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom IX „Biurokracja monarchii” ISBN 978-83-64857-11-9
pod redakcją Artura Góraka (UMCS, Lublin)), Julii Kukariny (RGGU, Moskwa) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce)

EDITORIAL BOARD – РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ – KOLEGIUM REDAKCYJNE
Юлия Михайловна Кукарина (РГГУ, Москва), Marcin Cybulski (KUL, Lublin) – rosyjski redaktor językowy, Artur Górak (UMCS, Lublin) – redaktor naczelny, Tomisław Giergioel (MOS), Krzysztof Latawiec (UMCS, Lublin), Jacek Legieć (UJK, Kielce), Dariusz Magier (UPH, Siedlce).

History of Bureaucracy, vol. IX (2019)

Noty autorskie

 

Spis treści

Alicja Kulecka
(Uniwersytet Warszawski)
Choroba społeczna biurokracji. Teoria Józefa Olszewskiego (1903)
s. 9-30, pdf
Григорий Николаевич Ланской
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Деятельность руководителей гражданской бюрократии Российской империи синодального периода в сфере сохранения и организации использования культурных ценностей
s. 31-38, pdf
Artur Goszczyński
(Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”)
Działalność Sebastiana Lubomirskiego jako żupnika krakowskiego w latach 1581–1592)
s. 39-50, pdf
Marcin Mielnik
(Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
Raporty, sprawozdania, informacje jako narzędzie sprawowania rządów w Księstwie Warszawskim
s. 51-62, pdf
Mateusz Mataniak
(Uniwersytet Jagielloński)
Urzędnicy sądowi Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846) na tle zasad organizacji jego sądownictwa. Zarys problematyki
s. 63-104, pdf
Piotr Falkowski
(Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)
Urząd Prefekta Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego
s. 105-114, pdf
Малика Султановна Арсанукаева
(Москва)
Государственное регулирование духовной жизни мусульман Северного Кавказа (XIX — начало XX вв.)
s. 115-134, pdf
Jacek Legieć
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Administracja Kraju Południowo-Zachodniego wobec początków czeskiego osadnictwa na Wołyniu
s. 135-150, pdf
Stanisław Wiech
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Walka wileńskiego generała-gubernatora Aleksandra Potapowa z opozycją wewnętrzną
s. 151-168, pdf
Татьяна Николаевна Кандаурова
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Военная бюрократия XIX века: региональные военно-поселенные структуры и служащие
s. 169-188, pdf
Алексей Игоревич Раздорский
(Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург)
Памятные книжки и адрес-календари Царства Польского (XIX — начало XX в.)
s. 189-196, pdf
Виктория Михайловна Марасанова
(Ярославский государственный университет)
Чиновники окружных судов от судебной реформы 1864 г. до революции 1917 г. (на примере Ярославской губернии)
s. 197-208, pdf
Артур Игоревич Максимов
(Брянск)
Борьба за власть в российской администрации в Царстве Польском в условиях реформ 1860-х гг.
s. 209-220, pdf
Александра Юрьевна Бахтурина
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Эвакуированное чиновничество Царства Польского в годы Первой мировой войны (1915-1917 гг.): служебные привилегии и национальная самоидентификация
s. 221-230, pdf
Анастасия Юрьевна Конькова
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Брачные договора в России: взгляд из разных эпох
s. 231-246, pdf
Piotr A. Czyż
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Biurokratyzacja małżeństwa. Umowa przedślubna Augusta Zamoyskiego z Michaliną z Radziwiłłów panną na Nieświeżu
s. 247-272, pdf