Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Dzieje Biurokracji IX

„Dzieje biurokracji” ISSN 2544-9761

tom IX „Biurokracja monarchii” ISBN 978-83-64857-11-9
pod redakcją Artura Góraka (UMCS, Lublin)), Julii Kukariny (RGGU, Moskwa) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce)

EDITORIAL BOARD – РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ – KOLEGIUM REDAKCYJNE
Юлия Михайловна Кукарина (РГГУ, Москва), Marcin Cybulski (KUL, Lublin) – rosyjski redaktor językowy, Artur Górak (UMCS, Lublin) – redaktor naczelny, Tomisław Giergioel (MOS), Krzysztof Latawiec (UMCS, Lublin), Jacek Legieć (UJK, Kielce), Dariusz Magier (UPH, Siedlce).

Sopka i strony pierwsze
Noty autorskie

 

Spis treści

Alicja Kulecka
(Uniwersytet Warszawski)
Choroba społeczna biurokracji. Teoria Józefa Olszewskiego (1903)
s. 9-30, pdf
Григорий Николаевич Ланской
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Деятельность руководителей гражданской бюрократии Российской империи синодального периода в сфере сохранения и организации использования культурных ценностей
s. 31-38, pdf
Artur Goszczyński
(Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”)
Działalność Sebastiana Lubomirskiego jako żupnika krakowskiego w latach 1581–1592)
s. 39-50, pdf
Marcin Mielnik
(Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
Raporty, sprawozdania, informacje jako narzędzie sprawowania rządów w Księstwie Warszawskim
s. 51-62, pdf
Mateusz Mataniak
(Uniwersytet Jagielloński)
Urzędnicy sądowi Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846) na tle zasad organizacji jego sądownictwa. Zarys problematyki
s. 63-104, pdf
Piotr Falkowski
(Archiwum Państwowe w Bydgoszczy)
Urząd Prefekta Departamentu Bydgoskiego Księstwa Warszawskiego
s. 105-114, pdf
Малика Султановна Арсанукаева
(Москва)
Государственное регулирование духовной жизни мусульман Северного Кавказа (XIX — начало XX вв.)
s. 115-134, pdf
Jacek Legieć
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Administracja Kraju Południowo-Zachodniego wobec początków czeskiego osadnictwa na Wołyniu
s. 135-150, pdf
Stanisław Wiech
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Walka wileńskiego generała-gubernatora Aleksandra Potapowa z opozycją wewnętrzną
s. 151-168, pdf
Татьяна Николаевна Кандаурова
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Военная бюрократия XIX века: региональные военно-поселенные структуры и служащие
s. 169-188, pdf
Алексей Игоревич Раздорский
(Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург)
Памятные книжки и адрес-календари Царства Польского (XIX — начало XX в.)
s. 189-196, pdf
Виктория Михайловна Марасанова
(Ярославский государственный университет)
Чиновники окружных судов от судебной реформы 1864 г. до революции 1917 г. (на примере Ярославской губернии)
s. 197-208, pdf
Артур Игоревич Максимов
(Брянск)
Борьба за власть в российской администрации в Царстве Польском в условиях реформ 1860-х гг.
s. 209-220, pdf
Александра Юрьевна Бахтурина
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Эвакуированное чиновничество Царства Польского в годы Первой мировой войны (1915-1917 гг.): служебные привилегии и национальная самоидентификация
s. 221-230, pdf
Анастасия Юрьевна Конькова
(Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Брачные договора в России: взгляд из разных эпох
s. 231-246, pdf
Piotr A. Czyż
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Biurokratyzacja małżeństwa. Umowa przedślubna Augusta Zamoyskiego z Michaliną z Radziwiłłów panną na Nieświeżu
s. 247-272, pdf