Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Biblioteka

Artur Górak, Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867 – 1918). Studium administracyjne i prozopograficzne, Lublin-Radzyń Podlaski 2006, 342 ss., ISBN 8392144694

ang.: Governor’s Office and Lublin Province Government (1867-1918). Administrative and prosopographic study.

ros.: Канцелярии Люблинского Губернатора и Люблинскоe Губернскоe Правлениe (1867-1918). Студиум административное и просопографическое