Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Sekretariat Stały Międzynarodowych Sympozjów Dziejów Biurokracji

dr hab. Artur Górak
Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
artur.gorak@umcs.lublin.pl

 

dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH
Zakład Archiwistyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
dariusz.magier@uph.edu.pl