Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa
Seminaria aktualnych problemów archiwistyki

Aktualności

 


Działalność ToNiK „Libra”


 

Nad Bugiem we Włodawie. Historyczny i kulturowy portret miasta i mikroregionu, pod redakcją Małgorzaty Kołacz-Chmiel i Renaty Lesiakowskiej, Lublin 2024


 

Webinaria 21 II 2024 r.


 


 Opactwo Benedyktynów w Sieciechowie. Kasata klasztoru i dziedzictwo kulturowe, red. Robert Stępień i Karol Majcher, Sieciechów-Lublin 2023, 223 ss.


Webinarium „Ukraińska kontrofensywa 2023: Jak Zachód pomaga Ukrainie?”


Oddzielić katolicyzm od polonizmu. Tajne memorandum Aleksandra Muchanowa, 1871 rok, oprac. A. Górak, Lublin 2022, 171 ss.


Belliculum Diplomaticum IX Lublinense, 7-8 X 2022 r.


Kolejny awans WRH w Index Copernicus – ICV 2020 = 91.59
ICI Journals Master List 2020 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml


Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE, Lublin, 4 marca 2021 roku, godz. 10.00-11.30.

Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem: 
https://us02web.zoom.us/j/84214338931?pwd=RXdvRVZ2TTdURU1WUHlyMXlGNjB5QT09
Passcode: 481647

 


 

Webinarium z KUL, KAS i IEŚ: Nawalny, Krym i Donbas. Jaka reakcja UE?
17 lutego 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Nowa lista czasopism punktowanych MEiN:
– Wschodni Rocznik Humanistyczny 40 pkt.
– Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja – 20 pkt.

 

Spektakularne awanse naszych czasopism (Wschodni Rocznik Humanistyczny, Dzieje Biurokracji) w Index Copernicus

 

Współorganizujemy kolejne webinarium

 

 

Index Copernicus opublikował wyniki oceny (ICV) naszych czasopism. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” po raz kolejny awansował do noty 83,27, a „Dzieje Biurokracji” zostały ocenione po raz pierwszy i uzyskały ocenę 69.33. „Radzyński Rocznik Humanistyczny” – 71.25. „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” – 58.55.

 


VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji. Największa międzynarodowa konferencja historyczna w Polsce!

Program VIII Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji, Sandomierz 7-9 VI 2019 roku


 


 

Libra współorganizatorem IV międzynarodowego seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami (drugi dzień Lubelskiej wiosny młodych archiwistów i historyków, 17-18 maja 2019 r.)

ToNiK „Libra” zmienił siedzibę. Nowy adres: Lublin, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin. W radzyńskim mateczniku będzie działać nasz oddział – Instytut Bronisława Szlubowskiego.


W wyniku porozumienia z Naukowym Kołem Studentów Historii UMCS połączyliśmy dwie cykliczne konferencje studencko-doktoranckie: „Lubelska Wiosna Historyczna” i „Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki zarządzania dokumentami”. W tym roku zapraszamy na konferencję dwudniową 17-18 maja, miejsce obrad: IH UMCS i IPN Lublin.


Kolejna konferencja zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Fundację Konrada Adenauera przy współpracy Libry

 


dr Artur Goszczyński otrzymał stypendium z Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego na badania polsko-moskiewskich stosunków dyplomatycznych za panowania Władysława IV w świetle rosyjskich źródeł.

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego


Na walnym nadzwyczajnym zebraniu członków ToNiK „Libra”, 23 lutego 2019 roku, wprowadzono zmiany do statutu, m.in. zmieniono siedzibę na Lublin i wykreślono działalność gospodarczą.


Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim
18 I 2019 r.


 

 

 


Działalność ToNiK „Libra” w 2018 roku


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”, która rozpocznie się 20 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


Sukces Wschodniego Rocznika Humanistycznego, który uzyskał ocenę w bazie ICI Journals Master List za 2017 rok. Eksperci Index Copernicus ogłosili wartość wskaźnika Index Copernicus Value za rok 2017 dla WRH na 80.60 (poprzednia ocena WRH ICV 2016 to 37.09)


Migracje do Unii Europejskiej: szanse i wyzwania

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
oraz
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
zapraszają na konferencję naukową
„Migracje do Unii Europejskiej: szanse i wyzwania”
KUL, 14 czerwca (czwartek) 2018 roku (Al. Racławickie 14, Gmach Główny, sala 208) od godz. 12.00.

 

 


 

Seria konferencji współorganizowanych przez ToNiK w maju

 

 1. 13 maja, Niemcy – Polska – Europa: Bezpieczeństwo i e-Government

 

 

2. 13-14 maja, Belliculum Diplomaticum VII Lublinense pt. Dokument w administracji europejskiej.
Od pergaminu i papieru do e-Government

 

3. 18 maja, III międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami

 

 

 

 


Basen Morza Śródziemnego – otwarta ‘puszka Pandory’ dla Unii Europejskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katedra Studiów Wschodnich
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Fundacja Konrada Adenauera
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Basen Morza Śródziemnego – otwarta ‘puszka Pandory’ dla Unii Europejskiej


Polska i Unia Europejska wobec Rosji Putina 4.0 – perspektywa wspólnego sąsiedztwo

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt.
„Polska i Unia Europejska wobec Rosji Putina 4.0 – perspektywa wspólnego sąsiedztwo”,

26 lutego (poniedziałek) 2018 roku (Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, Budynek II, Aula-134 ), od godz. 12.30.

 


Belliculum Diplomaticum VII Lublinense

Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS
i
Towarzystwo Nauki i Kultury „LIBRA”

zapraszają do udziału w Belliculum Diplomaticum VII Lublinense (13-14 Maja 2018 r.)  pod tytułem

„Dokument w administracji europejskiej.
Od pergaminu i papieru do e-Government”

 W imieniu środowisk archiwistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszamy na kolejną z cyklu konferencji poświęconych problematyce nauk o dokumentach, kancelariach i archiwach. Nazwa Belliculum Diplomaticum (wojenka dyplomatyczna) nawiązuje do toczonych po wojnie trzydziestoletniej w Niemczech słynnych „bellorum diplomaticorum”, które przyczyniły się do powstania dyplomatyki, nauki pomocniczej historii badającej dokumenty i kancelarie.
Konferencja stawia sobie za cel określenie katalogu najważniejszych problemów badawczych, przed którymi stoją dziś badacze dziejów dokumentu, kancelarii i archiwów oraz innych dyscyplin, zainteresowani szeroko rozumianym kontekstem cywilizacyjnym, kulturowym, prawnym, społecznym itp. zjawisk na terenie Europy.
Poza refleksją nad rozprzestrzenianiem się i adaptacją kultur dokumentowo-kancelaryjno-archiwalnych w przeszłości, rozumianych m.in. jako ważna część kultury prawno-administracyjnej i politycznej, w tej edycji organizatorom chodzi także o rozpoznanie problematyki dokumentu elektronicznego i e-goverment szczególnie na terenie Europy Środkowej i Wschodniej a więc od doświadczeń niemieckich po ukraińskie i rosyjskie. W naszym przekonaniu należy dążyć do śledzenia praktyki i integracji refleksji ponieważ zarządzanie poprzez dokument było, jest i będzie jednym z filarów cywilizacji.
Zależy nam na interdyscyplinarnej wymianie poglądów. Mamy więc nadzieję, że szeroka perspektywa zachęci do udziału w „Belliculum” nie tylko dyplomatyków, archiwistów i historyków, ale też badaczy dziejów kultury prawnej, administracyjnej i organizacyjnej, a także politologów, europeistów czy kulturoznawców itp.
W imieniu organizatorów konferencji
dr hab. Krzysztof Skupieński prof. UMCS

Zgłoszenia referatów (z  abstraktem)  prosimy nadsyłać do dnia 30 III 2018 r. na adres: artur.gorak@umcs.lublin.pl
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tu – Formularz zgłoszenia udziału
tel. kontaktowy +48 501 353 309

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopismach. Szczegółowe informacje organizacyjne ogłosimy w marcu. Należy się liczyć z opłatą konferencyjną.

 


Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Lublinie
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

zapraszają na seminarium naukowe pt.

 Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?
Adres: Lublin, KUL, 23 stycznia 2018 r., Droga Męczenników Majdanka 70, sala DDMII – 134 od godz. 10.30.


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) oraz Instytut Prawa (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.
„Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)”
Adres: KUL, 16 stycznia (wtorek) 2018 roku (Collegium Iuridicum, sala CI-300), ul. Spokojna 1, Lublin, od godz. 15.00.


Działalność ToNiK „Libra” w 2017 roku


Seminarium 23.listopada.2017

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość”, Lublin, KUL, 27 października 2017 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Aula DMMII-134, I. piętro).


Ukazał się pierwszy numer Wschodniego Rocznika Humanistycznego w nowym, kwartalnym formacie WRH, t. XIV (2017) nr 1

 
Prezydent Miasta Kielce objął patronatem VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

Kielce to pełen życia ośrodek kulturalny i naukowy. Miasto, które było początkowo targowiskiem na skraju Puszczy Świętokrzyskiej, prawa miejskie uzyskało przed najazdem Tatarów w XIII wieku, a ok. 1364 r. zostało ponownie lokowane. Przez sześć wieków życie Kielc było skupione wokół rezydencji biskupiej. Decyzją Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja miasto odebrano kościołowi na rzecz państwa Kilkanaście lat później, tj w 1816 r. Stanisław Staszic założył Szkołę Akademiczno Górniczą pierwszą techniczną wyższą uczelnię w Rzeczypospolitej, która stała się fundamentem dla późniejszej Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Powyższe wydarzenie stanowiło skok cywilizacyjny w historii stolicy regionu świętokrzyskiego. Dalszy rozwój miasta nastąpił w okresie międzywojennym, gdy w Kielcach znajdował się zarząd Centralnego Okręgu Przemysłowego i zakłady przemysłowe.  W latach późniejszych, bo po II wojnie światowej, pradawna osada w niczym już nie przypominała prowincjonalnej mieściny. Kielce rozrosły się, a do miasta przybyło wielu nowych mieszkańców.

Każdy odwiedzający Kielce znajdzie tu coś dla siebie. Czy to piękne krajobrazy, ciekawe zabytki architektury i budownictwa (ponad 250 obiektów), przyrody (5 rezerwatów przyrody) czy też różnorodne tematycznie muzea i galerie. Kielce to także doskonałe miejsce do uprawiania turystyki aktywnej latem i zimą. W obrębie miasta wyznakowano szlak miejski i sieć znakowanych szlaków spacerowych (ponad 70 km), ścieżek i szlaków rowerowych (ponad 80 km), 3 trasy dla górskiego kolarstwa wyczynowego, dwa centra narciarskie (dla początkujących i zaawansowanych), szlak konny (dwa ośrodki jazdy konnej). Skorzystać można także z licznych kortów tenisowych i sal gimnastycznych.

Kielce również się mogą pochwalić potencjałem akademickim, struktura organizacyjna Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego obejmuje 7 wydziałów, 35 kierunków studiów i blisko 150 specjalności
z zakresu nauk pedagogicznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, artystycznych i nauk o zdrowiu. Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu tworzą studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie oraz habilitacyjne na Wydziale Humanistycznym. Uczelnia posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, m.in. w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych i sztuk plastycznych. UJK realizuje kilkanaście projektów inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych finansowanych w ramach programów rozwojowych szkół wyższych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oprócz Uniwersytetu w Kielcach znajduje się również Politechnika Świętokrzyska, która jest uczelnią
w pełni akademicką oferującą studia I, II i III stopnia. Bazę lokalową uczelni stanowi, usytuowanych na terenie 22-hektarowego kampusu w centrum miasta, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą między innymi „Klubu pod Krechą” oraz hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki
i Budowy Maszyn w Dąbrowie k. Kielc – tworząc tzw. „mały kampus” o powierzchni 2,75 hektara.

W Kielcach rozwija się również gospodarka – jako najlepszy przykład należy podać Targi Kielce, drugi w Europie Środkowo – Wschodniej organizator targów i wystaw

Targi Kielce to jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce to rocznie ponad  221 000 zwiedzających i gości z blisko 60 krajów, 7 000 firm oraz 215 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej.

Targi Kielce są organizatorem konferencji, seminariów i koncertów. W najnowocześniejszym w Polsce pawilonie wystawienniczym o powierzchni 5355 m², możliwa jest organizacja kongresów i eventów dla 4500 osób. W sierpniu 2013 oddano do użytku nowe Centrum Kongresowe na ponad 1000 osób. W ramach rozbudowy powstał również parking wielopoziomowy na 480 samochodów oraz terminal wejściowy od strony zachodniej.

Do Targów Kielce należy jedna trzecia udziału w polskim rynku targowym. Wśród organizatorów wystaw z Europy Środkowo – Wschodniej, kielecki ośrodek targowy znajduje się na drugiej pozycji pod względem liczby wystawców i wynajętej powierzchni, wyprzedzając HUNGEXPO Budapeszt, targi w Brnie czy Międzynarodowe Targi Kijów.

Kolejnym takim miejscem, którym mogą pochwalić się Kielce jest Kielecki Park Technologiczny. To miejsce nastawione na innowacyjność oraz kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami
z całej Polski oraz zagranicy. KPT został w ostatnim czasie operatorem projektu budowy w Kielcach kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, wielomilionowej inwestycji będącej kołem zamachowym świętokrzyskiej gospodarki.

Park oferuje nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę oraz uzbrojone tereny inwestycyjne, objęte działaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy prowadzące działalność na terenie KPT mogą korzystać, z jednej strony z udogodnień parkowych, z drugiej zaś, z przywilejów podatkowych.  Oferta instytucji jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby potencjalnych współpracowników.

Kielce oprócz bogatej historii i wielu zabytków, które warto odwiedzić są centrum kulturalnym regionu, to tutaj odbywa się większość koncertów i imprez kulturalnych takich jak: Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce”, Anima Mundi – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej, Memorial to Miles – festiwal muzyki jazzowej, Świętokrzyskie Dni Muzyki, Firmament – festiwal muzyki elektronicznej ,Festiwale filmowe i teatralne NURT, Plebiscyt publiczności ‚O Dziką Różę’, Kielecki Festiwal Tańca, OFF Fashion.

Kielce są również aktywne na arenie międzynarodowej, miasta partnerskie z którymi została nawiązana współpraca to :  Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina), Budapeszt Czepel ( Wegry), Ramla (Izrael), Orange (Francja), Yuvao (Chiny), Taizhou (Chiny).

 


Wojewoda Świętokrzyska objęła patronatem VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji


Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

wsparł finansowo organizację VII Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji

 


Działalność ToNiK „Libra” w 2016 roku


 1. Wydanie VI tomu „ Dzieje biurokracji ”
 2. Organizacja konferencji „ II Lubelska Wiosna Historyczna ”.
 3. Nagranie i wydanie debiutanckiej płyty Michała Musiatowicza pt. „Breaking Glass”
 4. Wydanie materiałów z konferencji „ To idzie młodość”
 5. Organizacja cyklu koncertów profilaktyki przeciwuzależnieniowej w szkołach gminy Radzyń Podlaski.
 6. Wydanie książki „Russian Governors in Kingdom of Poland”

***

Działalność ToNiK „Libra” w 2015 roku

 1. Wydanie XI tomu „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” poświęconego ekologicznemu postrzeganiu świata, kwiecień 2015 r.
 2. Współwydanie (z UMCS) książki pt. „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, red. M. Ausz, M. Szabaciuk”.
 3. Wydanie książki z konferencji, pt. Uniwersytet wczoraj i dziś.
 4. Wydanie książki Jacka Lejmana pt. „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt”.
 5. Współorganizacja konferencji pt. „VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji”.
 6. Organizacja konferencji pt. „To idzie młodość! Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu”.

***

Działalność ToNiK „Libra” w 2014 roku

 1. Współorganizacja konferencji „Uniwersytet wczoraj i dziś”, 10-11.01.2014. Program
 2. Współorganizacja konferencji „Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskimi w Bizancjum”, 26-28.05.2014. Program
 3. Wydanie książki „Czas Bolszewika”, 02.07-14.08.2014. 
 4. Współorganizacja konferencji „Marek Antoniusz- historia i tradycja”, 08-09.12.2014. 
 5. Wydanie X tomu „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”, grudzień/styczeń 2014/5.

***

Darmowy Program PIT


Wschodni Rocznik Humanistyczny ponownie awansował w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie za publikację w nim przyznaje się 5 pkt.


Konferencje współorganizowane przez Librę w 2013 r.
Lucjusz Korneliusz Sulla. Historia i tradycja (15-16 IV 2013 r.)
XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Lublinie (22-26 kwietnia 2013 r.)
V Belliculum Diplomaticum Lublinense, (11-12 czerwca 2013 r.)
Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo, (18-19 kwietnia 2013 r.)
Elity komunistyczne w Polsce, (19–20 września 2013 r.)


W najbliższym czasie odbędą się dwie konferencje, których organizatorem jst „Libra”. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Multimedia a zródła historyczne w nauczaniu i badaniach
Lublin, 18–19 pazdziernika 2012 r.
PROGRAM

18 PAZDZIERNIKA 2012 – CZWARTEK

9.00 – Rozpoczecie konferencji.
9.10– 9.30 prof. dr hab. Adam Suchonski (Uniwersytet Opolski)
System multimedialny w nauczaniu historii – teoria i praktyka.
9.30–9.50 prof. dr hab. Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warminsko-Mazurski), Technologia rozpoznawania twarzy (face recognition) w warsztacie badawczym historyka. Stan i perspektywy.
9.50–10.10 dr Piotr Dymmel (Archiwum Panstwowe w Lublinie, UMCS), Elektroniczne edycje zródeł historycznych – stan i perspektywy rozwoju.
10.10–10.30 prof. dr hab. Bogumiła Burda, mgr Danuta Nowak, mgr Daria Chmielowiec, mgr Jeremy Pomeroy (Uniwersytet Zielonogórski), Prasa lokalna jako zródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystanie w nauczaniu historii najnowszej.
10.30–10.50 prof. dr hab. Barbara Kubis (Uniwersytet Opolski), Literatura dokumentu osobistego jako zródła historycznego w szkolnej edukacji – rola multimediów.
10.50 – 11.10 – dyskusja
11.10 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30–11.50 dr Teresa Maresz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Papierowy czy elektroniczny podrecznik szkolny zródłem informacji oraz zródłem historycznym na temat dziejów sasiadów Polski.
11.50–12.10 mgr Małgorzata Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Wirtualne muzea narzedziem wspomagajacym edukacje historyczna.
12.10–12.30 dr Maciej Janik (Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie), Formy prezentacji regionalnego zasobu zródłowego w Internecie.
12.30–12.50 – dyskusja
12.50–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–14.20 dr Lucyna Harc, (Uniwersytet Wrocławski), E-Biblioteka Historyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysł na reedycje i upowszechnienie slaskich starodruków.
14.20–14.40 dr Brynkus Józef, (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Globalizacja poznania historycznego – znaczenie mediów.
14.40–15.00 mgr Marcin Buczek, (Archiwum Panstwowe w Lublinie), Portal internetowy „szukajwarchiwach.pl” narzedziem popularyzacji wiedzy o zasobie Archiwum Panstwowego w Lublinie.
15.00–15.20 dr Małgorzata Szymczak, (Uniwersytet Zielonogórski), Dawne i współczesne formy komunikacji społecznej
jako element edukacji historycznej na IV etapie kształcenia. 15.20–15.40 dr Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki), Genealogia w Internecie. Przykłady baz i zródeł dostepnych w sieci.
15.40– 16.00 dr Barbara Techmanska, dr Małgorzata Skotnicka, (Uniwersytet Wrocławski), Czy muzeum musi byc nudne? Multimedialne projekty muzealne.
16.00–16.20 mgr Joanna Chojecka, (Archiwum Panstwowe w Koszalinie), „Umiec czytac historie”. Formy popularyzacji zródeł historycznych w Archiwum Panstwowym w Koszalinie.
16.20–16.40 – dyskusja
16.40–17.00 – przerwa kawowa

17.00–17.20 dr Jan Chanko, (Uniwersytet Łódzki), Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii.
17.20–17.40 mgr Bożena Koszel-Pleskaczuk, (Politechnika Białostocka), Informatyzacja archiwum Politechniki Białostockiej krokiem do wieloaspektowego wykorzystania zasobu archiwalnego.
17.40–18.00 dr Joanna Górska, (Uniwersytet Slaski), Czy komiks może byc zródłem wiedzy historycznej. Wybrane przykłady.
18.00–18.20 mgr Paweł Derecki (Uniwersytet Warszawski), Nowe media w warsztacie badacza i wykładowcy historii.
18.20–18.40 dr Małgorzata Wnuk (UMCS), Miedzy zródłoznawstwem a technologia informacyjna – problematyka dokumentu elektronicznego w nauczaniu archiwistów i records managerów
18.40-19.00 – dyskusja
20.00 – uroczysta kolacja

19 PAZDZIERNIKA 2012 – PIATEK
9.00–9.20 dr hab. Danuta Konieczka-Sliwinska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Multimedia w dydaktyce historii. Definicje, typologie, zastosowania.
9.20–9.40 dr hab. Paweł Konieczny, (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Zastosowanie techniki map mysli w badaniach i edukacji historycznej.
9.40–10.00 dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdanski), Od etyki w strone budowania cyberetyki.
10.00–10.20 dr Ilona Florczak, dr Tomasz Pietras (Uniwersytet Łódzki), Wikipedia – zródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatnosci encyklopedii internetowych w nauczaniu historii (ze szczególnym uwzglednieniem nauk pomocniczych historii)
10.20–10.40 – dyskusja
10.40–11.00 – przerwa kawowa

11.00–11.20 dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Rejestr bieżacych wydarzen. Polskie Kroniki Filmowe jako zródło wspomagajace proces nauczania na lekcjach historii.
11.20–11.40 mgr Urszula Kicinska (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie) Gry edukacyjne jako forma aktywizowania uczniów w nauczaniu historii.
11.40–12.00 mgr Marek Krzykała (Archiwum Panstwowe w Lublinie), Galeria Jezuicka 13 – Archiwum z zupełnie innej beczki.
12.00–12.20 mgr Agnieszka Konstankiewicz (Archiwum
Panstwowe w Lublinie), Edukacyjne projekty multimedialne realizowane przez Archiwum Panstwowe w Lublinie.
12.20–12.40 mgr Hubert Mazur (Archiwum Panstwowe w Kielcach), Multimedia a funkcja edukacyjna archiwów. Przypadek kielecki.
12.40–13.00 – dyskusja
13.00–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–14.20 dr Aneta Pieniadz (Uniwersytet Warszawski), Narzedzia multimedialne w nauczaniu podstaw warsztatu historykamediewisty: możliwosci i ograniczenia.
14.20–14.40 dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Multimedia w edukacji regionalnej na przykładzie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
14.40–15.00 dr Piotr Trojanski (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Relacje audiowizualne z kolekcji USC Shoah Foundation Institue w Los Angeles jako zródło wiedzy i srodek dydaktyczny do nauczania o Holokauscie”.
15.10–15.30 dr Wojciech Ziomek (Uniwersytet Łódzki), Wolne oprogramowanie (Ubuntu 11.04) w badaniach i dydaktyce historii. Możliwosci zastosowan.
15.30–15.50 dr Mariusz Ausz, dr Joanna Bugajska-Wiecławska, dr Dariusz Szewczuk (UMCS), Wykorzystanie multimediów w realizacji projektu www.praktyki.wh.umcs. 15.50–16.20 – dyskusja i podsumowanie obrad. Pożegnanie gości.


Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce
Lublin, 8 listopada 2012 r.
PROGRAM

10.00-10.15 otwarcie konferencji
10.15-12.30 referaty i dyskusje
1. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Archiwa społeczne jako fenomen kulturowy.
2. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jak zaprzepaścić dorobek dokumentacyjny własnej organizacji społecznej?
3. Łukasz Węda (Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka), Rola archiwum organizacji pozarządowej.
4. Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Funkcje archiwów społecznych.
5. Robert Degen, Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego.
6. Joanna Michałowska (Ośrodek Karta), Archiwum społeczne w organizacji pozarządowej – sytuacja obecna i szanse rozwoju na podstawie działalności Archiwum Ośrodka Karta.
7. Marcin Wilkowski, Katarzyna Ziętal (Ośrodek Karta), Wypracowując granice archiwum – oddolna digitalizacja w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej.

12.30-12.45 przerwa

12.45-15.00
8. Rafał Galuba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Archiwa organizacji pozarządowych w polskim prawie archiwalnym 1918-2012.
9. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Aspekty teoretyczne i prawne działalności archiwalnej organizacji pozarządowych.
10. Monika Lipka (Ośrodek Karta), Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta – problemy gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich udostępnianie i popularyzacja.
11. Bogumiła Kowal (Południowo–Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu), Archiwum Południowo–Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
12. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Zbiory Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL i ich znaczenie w badaniach nad historią Polski Ludowej.
13. Maria Wrede (Biblioteka Narodowa), Porządkowanie i inwentaryzacja archiwum Instytutu Literackiego Kultura.
14. Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie), Funkcjonowanie archiwum polonijnego na przykładzie Archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce.

15.00-16.00 przerwa

16.00-17.30 referaty i dyskusje
15. Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki), Zasoby wybranych archiwów (archi)diecezjalnych z Polski centralnej.
16. Robert Derewenda (Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego), Archiwum Główne Ruchu Światło–Życie – charakterystyka zasobu oraz metody opracowywania dokumentacji.
17. Łukasz Wróblewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Znaczenie porządkowania archiwaliów na przykładzie wybranych archiwów parafialnych.
18. Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Kancelaria i archiwum Zarządu Obszaru Wschodniego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Lublinie.
19. Marcin Sołtysiak (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu), Kancelaria i archiwum Zarządu Okręgu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

17.30-18.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji


7 października 2012
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” awansował w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie za publikacje w nim przyznaje się 4 pkt.


 

Pleno Titulo Członkowie „Libry”!

Wzywam wszystkich Członków ToNiK „Libra” do spełnienia statutowego obowiązku i wzięcia udziału w zwyczajnym sprawozdawczym Walnym Zebraniu, które odbędzie się w piątek 15 czerwca b.r. w Radzyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul gen. Kleberga 10.
Początek zebrania o godz. 17.30
PROGRAM
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Sprawozdanie Zarządu (finansowe i merytoryczne) z działalności
Towarzystwa w tym sprawozdania sekretarzy sekcji.
5. Zatwierdzenie sprawozdań przez Komisję Rewizyjną,
– informacja Komisji Rewizyjnej i projekt uchwały o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
6. Przyjęcie innych ewentualnych uchwał.
7. Wolne wnioski.

z poważaniem
prezes ToNiK „Libra”
dr Artur Górak


27.03.2012
„Ziemia radzyńska 1810-1815” to kolejny tom cyklu traktującego o historii powiatu radzyńskiego.
Redaktorem naukowym pracy zbiorowej jest Artur Rogalski, zaś autorami są członkowie naszego Towarzystwa z Sekcji badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej.


16.01.2012
Dominika Leszczyńska otrzymała tytuł „BAKAŁARZ RADZYŃSKI 2011” oraz I nagrodę w konkursie na najlepszą publikację dotyczącą powiatu radzyńskiego organizowanym przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Nagrodę przyznano za książkę pt. „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim”. Gratulujemy!

Fot. Tomasz Młynarczyk


9.01.2012
Miło nam obwieścić, że w dniu 7 stycznia 2012 r. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przekazało naszemu Towarzystwu prawa do tytułu „Wschodni Rocznik Humanistyczny”. W związku z powyższym tom VIII Rocznika za 2012 r. ukaże się już nakładem ToNIK „Libra”.


5.01.2012
Ukazał się 4 tom z cyklu „Dzieje biurokracji” pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera”.
Wśród autorów artykułów – poza wyżej wymienionymi – znajdują się również następujący członkowie Towarzystwa: Alicja Gontarek, Tomasz Osiński, Mirosław Szumiło i Rafał Jarosz


2.01.2012
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 grudnia 2011 r.
nasze Towarzystwo zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000403760.


ToNIK patronuje konferencji „Wehikuł czasu to byłby cud..” – I Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa: media jako źródła do badań historycznych oraz ich wpływ na sytuację społeczną. Edycja pierwsza- muzyka. Termin: 12/14 marca 2012 roku. Miejsca organizacji: Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Pub „Rock Bar”, „Klub Graffiti”
Współorganizatorzy: Fundacja Absolwentów UMCS

Organizacją wydarzenia „Wehikuł czasu to byłby cud.. – Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa: media jako źródła do badań historycznych oraz ich wpływ na sytuację społeczną. Edycja pierwsza muzyka” zapoczątkujemy cykl konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS
i Fundację Absolwentów UMCS, poświęconych mediom (min. muzyce, kinematografii, fotografii ) jako ważnym źródłom do pracy historyka prowadzącego badania nad rolą mediów w życiu ludzi.
Pierwsza z cyklu konferencji poświęcona jest muzyce, która towarzyszy społeczeństwu na co dzień wywierając silny wpływ na ich zachowanie i poglądy.

Zaproszeni na nią zostaną studenci oraz pracownicy uczelni wyższych
z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Oprócz naukowców swoją obecnością zaszczycą nas organizatorzy festiwali, dziennikarze muzyczni oraz artyści, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach związanych ze swoją działalnością artystyczną w PRL jak również w czasach nam współczesnych.
Poza organizacją wykładów i prelekcji odbędą się również koncerty znanych zespołów oraz spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi jak również wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Jarocin w obiektywach bezpieki”.


17.12.2011
Ukazał się katalog pt. „Zabić śmiechem! Satyra antysolidarnościowa 1980-1981” opracowany przez Dariusza Magiera w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie.


31.11.2011
Dariusz Magier i Mirosław Szumiło wzięli udział w konferencji naukowej
zorganizowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie, zatytułowanej: KOMUNIŚCI,
KRYPTOKOMUNIŚCI, SOWIECCY POPUTCZYCY (Rzeszów, 30.11 – 2.12.2011 r.). Tytuły
referatów wygłoszonych przez członków Libry to:
– D. Magier: „Mechanizm funkcjonowania i techniki propagandy komunistycznej
w regionie bialskopodlaskim (1918-1939)”
– M. Szumiło: „Roman Zambrowski – sekretarz KC KZMP w latach 1931-1936”
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111201&typ=po&id=po33.txt


19.11.2011
Wśród autorów nominowanych do Nagrody „Bakałarz Radzyński 2011” za pracę naukową poświęconą przeszłości Radzynia Podlaskiego lub ziemi radzyńskiej znaleźli się członkowie Towarzystwa: Alicja Gontarek, Dominika Leszczyńska, Dariusz Magier i Artur Rogalski. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2012 r.16.11.2011
Ukazała się książka Wiesława Charczuka, członka Towarzystwa, pt. „Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku” (Siedlce 2011).


ZOBACZ WIĘCEJ


5.10.2011
W dniu dzisiejszym członek zwyczajny Towarzystwa, Andrzej Szabaciuk, obronił doktorat na Wydziale Humanistycznym UMCS. Gratulacje!
ZOBACZ WIĘCEJ


3.10.2011
W dniu 29.09.2012 uchwałą Zarządu w strukturze Towarzystwa powołane zostały następujące sekcje:
– Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce
(sekretarz Dariusz Magier:
dmagier@archiwozofia.com).
– Wschodni Rocznik Humanistyczny
(sekretarz Artur Górak:
artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl).
– Sekcja badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej
(sekretarz Artur Rogalski:
arturwrh@op.pl).
Zainteresowanych udziałem w pracach sekcji prosimy o kontakt z poszczególnymi sekretarzami.