Wschodni Rocznik Humanistyczny

Aktualności

Działalność ToNiK „Libra” w 2016 roku

 1. Wydanie VI tomu „ Dzieje biurokracji ”
 2. Organizacja konferencji „ II Lubelska Wiosna Historyczna ”.
 3. Nagranie i wydanie debiutanckiej płyty Michała Musiatowicza pt. „Breaking Glass”
 4. Wydanie materiałów z konferencji „ To idzie młodość”
 5. Organizacja cyklu koncertów profilaktyki przeciwuzależnieniowej w szkołach gminy Radzyń Podlaski.
 6. Wydanie książki „Russian Governors in Kingdom of Poland”

***

Działalność ToNiK „Libra” w 2015 roku

 1. Wydanie XI tomu „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” poświęconego ekologicznemu postrzeganiu świata, kwiecień 2015 r.
 2. Współwydanie (z UMCS) książki pt. „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, red. M. Ausz, M. Szabaciuk”.
 3. Wydanie książki z konferencji, pt. Uniwersytet wczoraj i dziś.
 4. Wydanie książki Jacka Lejmana pt. „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt”.
 5. Współorganizacja konferencji pt. „VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji”.
 6. Organizacja konferencji pt. „To idzie młodość! Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu”.

***

Działalność ToNiK „Libra” w 2014 roku

 1. Współorganizacja konferencji „Uniwersytet wczoraj i dziś”, 10-11.01.2014. Program
 2. Współorganizacja konferencji „Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskimi w Bizancjum”, 26-28.05.2014. Program
 3. Wydanie książki „Czas Bolszewika”, 02.07-14.08.2014. 
 4. Współorganizacja konferencji „Marek Antoniusz- historia i tradycja”, 08-09.12.2014. 
 5. Wydanie X tomu „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”, grudzień/styczeń 2014/5.

***

Darmowy Program PIT


Wschodni Rocznik Humanistyczny ponownie awansował w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie za publikację w nim przyznaje się 5 pkt.


Konferencje współorganizowane przez Librę w 2013 r.
Lucjusz Korneliusz Sulla. Historia i tradycja (15-16 IV 2013 r.)
XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Lublinie (22-26 kwietnia 2013 r.)
V Belliculum Diplomaticum Lublinense, (11-12 czerwca 2013 r.)
Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo, (18-19 kwietnia 2013 r.)
Elity komunistyczne w Polsce, (19–20 września 2013 r.)


W najbliższym czasie odbędą się dwie konferencje, których organizatorem jst „Libra”. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Multimedia a zródła historyczne w nauczaniu i badaniach
Lublin, 18–19 pazdziernika 2012 r.
PROGRAM

18 PAZDZIERNIKA 2012 – CZWARTEK

9.00 – Rozpoczecie konferencji.
9.10– 9.30 prof. dr hab. Adam Suchonski (Uniwersytet Opolski)
System multimedialny w nauczaniu historii – teoria i praktyka.
9.30–9.50 prof. dr hab. Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warminsko-Mazurski), Technologia rozpoznawania twarzy (face recognition) w warsztacie badawczym historyka. Stan i perspektywy.
9.50–10.10 dr Piotr Dymmel (Archiwum Panstwowe w Lublinie, UMCS), Elektroniczne edycje zródeł historycznych – stan i perspektywy rozwoju.
10.10–10.30 prof. dr hab. Bogumiła Burda, mgr Danuta Nowak, mgr Daria Chmielowiec, mgr Jeremy Pomeroy (Uniwersytet Zielonogórski), Prasa lokalna jako zródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystanie w nauczaniu historii najnowszej.
10.30–10.50 prof. dr hab. Barbara Kubis (Uniwersytet Opolski), Literatura dokumentu osobistego jako zródła historycznego w szkolnej edukacji – rola multimediów.
10.50 – 11.10 – dyskusja
11.10 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30–11.50 dr Teresa Maresz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Papierowy czy elektroniczny podrecznik szkolny zródłem informacji oraz zródłem historycznym na temat dziejów sasiadów Polski.
11.50–12.10 mgr Małgorzata Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Wirtualne muzea narzedziem wspomagajacym edukacje historyczna.
12.10–12.30 dr Maciej Janik (Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie), Formy prezentacji regionalnego zasobu zródłowego w Internecie.
12.30–12.50 – dyskusja
12.50–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–14.20 dr Lucyna Harc, (Uniwersytet Wrocławski), E-Biblioteka Historyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysł na reedycje i upowszechnienie slaskich starodruków.
14.20–14.40 dr Brynkus Józef, (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Globalizacja poznania historycznego – znaczenie mediów.
14.40–15.00 mgr Marcin Buczek, (Archiwum Panstwowe w Lublinie), Portal internetowy „szukajwarchiwach.pl” narzedziem popularyzacji wiedzy o zasobie Archiwum Panstwowego w Lublinie.
15.00–15.20 dr Małgorzata Szymczak, (Uniwersytet Zielonogórski), Dawne i współczesne formy komunikacji społecznej
jako element edukacji historycznej na IV etapie kształcenia. 15.20–15.40 dr Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki), Genealogia w Internecie. Przykłady baz i zródeł dostepnych w sieci.
15.40– 16.00 dr Barbara Techmanska, dr Małgorzata Skotnicka, (Uniwersytet Wrocławski), Czy muzeum musi byc nudne? Multimedialne projekty muzealne.
16.00–16.20 mgr Joanna Chojecka, (Archiwum Panstwowe w Koszalinie), „Umiec czytac historie”. Formy popularyzacji zródeł historycznych w Archiwum Panstwowym w Koszalinie.
16.20–16.40 – dyskusja
16.40–17.00 – przerwa kawowa

17.00–17.20 dr Jan Chanko, (Uniwersytet Łódzki), Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii.
17.20–17.40 mgr Bożena Koszel-Pleskaczuk, (Politechnika Białostocka), Informatyzacja archiwum Politechniki Białostockiej krokiem do wieloaspektowego wykorzystania zasobu archiwalnego.
17.40–18.00 dr Joanna Górska, (Uniwersytet Slaski), Czy komiks może byc zródłem wiedzy historycznej. Wybrane przykłady.
18.00–18.20 mgr Paweł Derecki (Uniwersytet Warszawski), Nowe media w warsztacie badacza i wykładowcy historii.
18.20–18.40 dr Małgorzata Wnuk (UMCS), Miedzy zródłoznawstwem a technologia informacyjna – problematyka dokumentu elektronicznego w nauczaniu archiwistów i records managerów
18.40-19.00 – dyskusja
20.00 – uroczysta kolacja

19 PAZDZIERNIKA 2012 – PIATEK
9.00–9.20 dr hab. Danuta Konieczka-Sliwinska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Multimedia w dydaktyce historii. Definicje, typologie, zastosowania.
9.20–9.40 dr hab. Paweł Konieczny, (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Zastosowanie techniki map mysli w badaniach i edukacji historycznej.
9.40–10.00 dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdanski), Od etyki w strone budowania cyberetyki.
10.00–10.20 dr Ilona Florczak, dr Tomasz Pietras (Uniwersytet Łódzki), Wikipedia – zródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatnosci encyklopedii internetowych w nauczaniu historii (ze szczególnym uwzglednieniem nauk pomocniczych historii)
10.20–10.40 – dyskusja
10.40–11.00 – przerwa kawowa

11.00–11.20 dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Rejestr bieżacych wydarzen. Polskie Kroniki Filmowe jako zródło wspomagajace proces nauczania na lekcjach historii.
11.20–11.40 mgr Urszula Kicinska (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie) Gry edukacyjne jako forma aktywizowania uczniów w nauczaniu historii.
11.40–12.00 mgr Marek Krzykała (Archiwum Panstwowe w Lublinie), Galeria Jezuicka 13 – Archiwum z zupełnie innej beczki.
12.00–12.20 mgr Agnieszka Konstankiewicz (Archiwum
Panstwowe w Lublinie), Edukacyjne projekty multimedialne realizowane przez Archiwum Panstwowe w Lublinie.
12.20–12.40 mgr Hubert Mazur (Archiwum Panstwowe w Kielcach), Multimedia a funkcja edukacyjna archiwów. Przypadek kielecki.
12.40–13.00 – dyskusja
13.00–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–14.20 dr Aneta Pieniadz (Uniwersytet Warszawski), Narzedzia multimedialne w nauczaniu podstaw warsztatu historykamediewisty: możliwosci i ograniczenia.
14.20–14.40 dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Multimedia w edukacji regionalnej na przykładzie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
14.40–15.00 dr Piotr Trojanski (Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie), Relacje audiowizualne z kolekcji USC Shoah Foundation Institue w Los Angeles jako zródło wiedzy i srodek dydaktyczny do nauczania o Holokauscie”.
15.10–15.30 dr Wojciech Ziomek (Uniwersytet Łódzki), Wolne oprogramowanie (Ubuntu 11.04) w badaniach i dydaktyce historii. Możliwosci zastosowan.
15.30–15.50 dr Mariusz Ausz, dr Joanna Bugajska-Wiecławska, dr Dariusz Szewczuk (UMCS), Wykorzystanie multimediów w realizacji projektu www.praktyki.wh.umcs. 15.50–16.20 – dyskusja i podsumowanie obrad. Pożegnanie gości.


Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce
Lublin, 8 listopada 2012 r.
PROGRAM

10.00-10.15 otwarcie konferencji
10.15-12.30 referaty i dyskusje
1. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Archiwa społeczne jako fenomen kulturowy.
2. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jak zaprzepaścić dorobek dokumentacyjny własnej organizacji społecznej?
3. Łukasz Węda (Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka), Rola archiwum organizacji pozarządowej.
4. Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Funkcje archiwów społecznych.
5. Robert Degen, Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego.
6. Joanna Michałowska (Ośrodek Karta), Archiwum społeczne w organizacji pozarządowej – sytuacja obecna i szanse rozwoju na podstawie działalności Archiwum Ośrodka Karta.
7. Marcin Wilkowski, Katarzyna Ziętal (Ośrodek Karta), Wypracowując granice archiwum – oddolna digitalizacja w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej.

12.30-12.45 przerwa

12.45-15.00
8. Rafał Galuba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Archiwa organizacji pozarządowych w polskim prawie archiwalnym 1918-2012.
9. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Aspekty teoretyczne i prawne działalności archiwalnej organizacji pozarządowych.
10. Monika Lipka (Ośrodek Karta), Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta – problemy gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich udostępnianie i popularyzacja.
11. Bogumiła Kowal (Południowo–Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu), Archiwum Południowo–Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
12. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Zbiory Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL i ich znaczenie w badaniach nad historią Polski Ludowej.
13. Maria Wrede (Biblioteka Narodowa), Porządkowanie i inwentaryzacja archiwum Instytutu Literackiego Kultura.
14. Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie), Funkcjonowanie archiwum polonijnego na przykładzie Archiwum Muzeum Polskiego w Ameryce.

15.00-16.00 przerwa

16.00-17.30 referaty i dyskusje
15. Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki), Zasoby wybranych archiwów (archi)diecezjalnych z Polski centralnej.
16. Robert Derewenda (Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego), Archiwum Główne Ruchu Światło–Życie – charakterystyka zasobu oraz metody opracowywania dokumentacji.
17. Łukasz Wróblewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Znaczenie porządkowania archiwaliów na przykładzie wybranych archiwów parafialnych.
18. Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Kancelaria i archiwum Zarządu Obszaru Wschodniego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Lublinie.
19. Marcin Sołtysiak (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu), Kancelaria i archiwum Zarządu Okręgu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

17.30-18.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji


7 października 2012
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” awansował w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie za publikacje w nim przyznaje się 4 pkt.


 

Pleno Titulo Członkowie „Libry”!

Wzywam wszystkich Członków ToNiK „Libra” do spełnienia statutowego obowiązku i wzięcia udziału w zwyczajnym sprawozdawczym Walnym Zebraniu, które odbędzie się w piątek 15 czerwca b.r. w Radzyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul gen. Kleberga 10.
Początek zebrania o godz. 17.30
PROGRAM
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Sprawozdanie Zarządu (finansowe i merytoryczne) z działalności
Towarzystwa w tym sprawozdania sekretarzy sekcji.
5. Zatwierdzenie sprawozdań przez Komisję Rewizyjną,
– informacja Komisji Rewizyjnej i projekt uchwały o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
6. Przyjęcie innych ewentualnych uchwał.
7. Wolne wnioski.

z poważaniem
prezes ToNiK „Libra”
dr Artur Górak


27.03.2012
„Ziemia radzyńska 1810-1815” to kolejny tom cyklu traktującego o historii powiatu radzyńskiego.
Redaktorem naukowym pracy zbiorowej jest Artur Rogalski, zaś autorami są członkowie naszego Towarzystwa z Sekcji badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej.


16.01.2012
Dominika Leszczyńska otrzymała tytuł „BAKAŁARZ RADZYŃSKI 2011” oraz I nagrodę w konkursie na najlepszą publikację dotyczącą powiatu radzyńskiego organizowanym przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Nagrodę przyznano za książkę pt. „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim”. Gratulujemy!

Fot. Tomasz Młynarczyk


9.01.2012
Miło nam obwieścić, że w dniu 7 stycznia 2012 r. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przekazało naszemu Towarzystwu prawa do tytułu „Wschodni Rocznik Humanistyczny”. W związku z powyższym tom VIII Rocznika za 2012 r. ukaże się już nakładem ToNIK „Libra”.


5.01.2012
Ukazał się 4 tom z cyklu „Dzieje biurokracji” pod redakcją Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera”.
Wśród autorów artykułów – poza wyżej wymienionymi – znajdują się również następujący członkowie Towarzystwa: Alicja Gontarek, Tomasz Osiński, Mirosław Szumiło i Rafał Jarosz


2.01.2012
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 grudnia 2011 r.
nasze Towarzystwo zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000403760.


ToNIK patronuje konferencji „Wehikuł czasu to byłby cud..” – I Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa: media jako źródła do badań historycznych oraz ich wpływ na sytuację społeczną. Edycja pierwsza- muzyka. Termin: 12/14 marca 2012 roku. Miejsca organizacji: Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Pub „Rock Bar”, „Klub Graffiti”
Współorganizatorzy: Fundacja Absolwentów UMCS

Organizacją wydarzenia „Wehikuł czasu to byłby cud.. – Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa: media jako źródła do badań historycznych oraz ich wpływ na sytuację społeczną. Edycja pierwsza muzyka” zapoczątkujemy cykl konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Archiwistów UMCS
i Fundację Absolwentów UMCS, poświęconych mediom (min. muzyce, kinematografii, fotografii ) jako ważnym źródłom do pracy historyka prowadzącego badania nad rolą mediów w życiu ludzi.
Pierwsza z cyklu konferencji poświęcona jest muzyce, która towarzyszy społeczeństwu na co dzień wywierając silny wpływ na ich zachowanie i poglądy.

Zaproszeni na nią zostaną studenci oraz pracownicy uczelni wyższych
z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Oprócz naukowców swoją obecnością zaszczycą nas organizatorzy festiwali, dziennikarze muzyczni oraz artyści, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach związanych ze swoją działalnością artystyczną w PRL jak również w czasach nam współczesnych.
Poza organizacją wykładów i prelekcji odbędą się również koncerty znanych zespołów oraz spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi jak również wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Jarocin w obiektywach bezpieki”.


17.12.2011
Ukazał się katalog pt. „Zabić śmiechem! Satyra antysolidarnościowa 1980-1981” opracowany przez Dariusza Magiera w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie.


31.11.2011
Dariusz Magier i Mirosław Szumiło wzięli udział w konferencji naukowej
zorganizowanej przez IPN Oddział w Rzeszowie, zatytułowanej: KOMUNIŚCI,
KRYPTOKOMUNIŚCI, SOWIECCY POPUTCZYCY (Rzeszów, 30.11 – 2.12.2011 r.). Tytuły
referatów wygłoszonych przez członków Libry to:
– D. Magier: „Mechanizm funkcjonowania i techniki propagandy komunistycznej
w regionie bialskopodlaskim (1918-1939)”
– M. Szumiło: „Roman Zambrowski – sekretarz KC KZMP w latach 1931-1936”
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111201&typ=po&id=po33.txt


19.11.2011
Wśród autorów nominowanych do Nagrody „Bakałarz Radzyński 2011” za pracę naukową poświęconą przeszłości Radzynia Podlaskiego lub ziemi radzyńskiej znaleźli się członkowie Towarzystwa: Alicja Gontarek, Dominika Leszczyńska, Dariusz Magier i Artur Rogalski. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2012 r.16.11.2011
Ukazała się książka Wiesława Charczuka, członka Towarzystwa, pt. „Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku” (Siedlce 2011).


ZOBACZ WIĘCEJ


5.10.2011
W dniu dzisiejszym członek zwyczajny Towarzystwa, Andrzej Szabaciuk, obronił doktorat na Wydziale Humanistycznym UMCS. Gratulacje!
ZOBACZ WIĘCEJ


3.10.2011
W dniu 29.09.2012 uchwałą Zarządu w strukturze Towarzystwa powołane zostały następujące sekcje:
– Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce
(sekretarz Dariusz Magier:
dmagier@archiwozofia.com).
– Wschodni Rocznik Humanistyczny
(sekretarz Artur Górak:
artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl).
– Sekcja badań nad Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim doby konstytucyjnej
(sekretarz Artur Rogalski:
arturwrh@op.pl).
Zainteresowanych udziałem w pracach sekcji prosimy o kontakt z poszczególnymi sekretarzami.