* * *

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, Tom II

pod redakcją Artura Góraka i Dariusza Magiera
recenzenci: prof. dr hab. Jan Lewandowski, dr hab. Andrzej Gil prof. AP, dr hab. Krzysztof Skupieński
tłumaczenia: Anna Jemielianiuk
projekt okładki, skład i łamanie: Przemysław Tytus Krupski

 

 

Artur Górak, Dariusz Magier, Wstęp, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 9-12.

Ryszard Polak (Akademia Podlaska w Siedlcach), Biurokracja w myśli Feliksa Konecznego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 13 – 24.

Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski), Księga w praktyce kancelaryjnej urzędów księstwa cieszyńskiego do 1653 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 25 – 36.

Barbara Kalinowska-Wójcik (Uniwersytet Śląski), Instrukcja dla pisarza miejskiego Bierunia z 1753 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 37 – 50.

Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Objazd w systemie administrowania Królestwem Polskim (1815-1867), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 51 – 72.

Joanna Kowalik (Archiwum Państwowe w Lublinie), Zarząd majątkiem ziemskim w XIX i XX wieku na przykładzie dóbr radzyńskich, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 73 – 82.

Paweł Wolnicki (Częstochowa), Obieg informacji w kościelnej administracji terenowej XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 83 – 102.

Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Urzędnicy Chełmskiej Dyrekcji Naukowej (1864-1918), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 103 – 122.

Henryk Bałabuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Obercenzorzy. Naczelnicy Głównego Urzędu ds. Druku za rządów Aleksandra II w świetle wspomnień, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 123 – 142.

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Między Dragolem a Lebiedincewem. Obraz rosyjskiej społeczności urzędniczej w Hrubieszowie w latach 70-tych XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 143 – 164.

Елена Викторовна Ивонина (Московская государственная юридическая академия), Государственный банк Российской империи (1860-1917 гг.) как инструмент проведения кредитно-денежной политики, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 165 – 182.

Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski), Różnice w interpretacji prawodawstwa gminnego na przykładzie kryzysu związanego z obsadzeniem stanowiska burmistrza Rzeszowa (maj 1891- luty 1893), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 183 – 204.

Mariusz Kulik (Warszawa), Dokumentacja personalna w armii rosyjskiej (przełom XIX i XX wieku), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 205 – 216

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Księga poleceń kierownika Kancelarii Gubernatora Lubelskiego – narzędzie reformy  systemu kancelaryjnego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 216 – 236.

Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Działalność administracyjna gen. Sławoja Składkowskiego w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 237 – 248.

Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Adam Feliks Próchnik – aktywny żywot archiwisty, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 249 – 266.

Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 267 – 278.

Grzegorz Joniec (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie), Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Lublinie w latach 1945-1947. Struktura organizacyjna i obsada personalna, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 279 – 292.

Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wojewodowie i okręgowi pełnomocnicy rządu w pierwszych latach Polski Ludowej (1944-1950), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 293 – 302.

Tomasz Osiński (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie), Uwagi na temat wartości „listy kwalifikacyjnej” jako narzędzia weryfikacji urzędników w Polsce w pierwszych latach powojennych, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 303 – 332.

Wiesław Charczuk (Akademia Podlaska), Dokumentacja komunistycznego aparatu represji w latach 1944-1954 jako przykład sowietyzacji biurokracji, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 333 – 358.

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), „Dyktatura oświecona”. Problematyka organizacji i zarządzania w Instytucie Literackim w Paryżu, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 359 – 380.

Dariusz Magier (Akademia Podlaska), Organizacja urzędu gminy późnego PRL (1973-1989) w okresie zwykłym i na wypadek wojny. Studium porównawcze, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, red. Artur Górak i Dariusz Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 381 – 391.