Wschodni Rocznik Humanistyczny
Dzieje biurokracji
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Monografia wielotomowa

Dzieje biurokracji

„Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z róznymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761). Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce).

 

Rada naukowa periodyku:

prof. dr Malika Sułtanowna Arsanukajewa, Всероссийский государственный университет юстиции, Moskwa, Rosja,
prof. nzw. dr hab. Alicja Kulecka, Uniwersytet Warszawski, Polska,
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Оренбургский государственный университет, Rosja,
prof. dr Siergiej Iwanowicz Posochow, Харківський національний університет, Ukraina,
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska,
doc. PhDr. Zbyněk Sviták CSc., Masarykova univerzita, Brno, Czechy.

 

Kolegium Redakcyjne: Tatjana Aleksandrowna Bykowa (RGGU, Moskwa), Marcin Cybulski (KUL) – rosyjski redaktor językowy, Artur Górak (UMCS) – redaktor naczelny, Przemysław Tytus Krupski – opracowanie graficzne, skład i łamanie, Krzysztof Latawiec (UMCS), Jacek Legieć (UJK), Dariusz Magier (UPH), Robert Stępień (UMCS) – angielski redaktor językowy.

Kolegium recenzentów: проф. др Петр Владимирович Акульшин (РГУ, Рязань, Россия), dr hab. Robert Degen (UMK, Toruń, Polska), проф. др Михаил Васильевич Ларин (РГГУ, Москва, Россия), prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier (UPH, Siedlce, Polska), доц. кин Дмитро Миколенко (ХНУ, Харків, Україна), prof. nzw. dr hab. Grzegorz Smyk (UMCS, Lublin, Polska), проф. Валерий Леонидович Степанов (Институт экономики РАН, Москва, Россия).

 

Wydawca Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, © ТоNiK „Libra”

Link do strony projektu na Research Gate


Archiwum

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I (2008)

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom II (2009)

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, część 1 (2010)

Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, część 2 (2010)

Dzieje biurokracji, tom IV, część 1 (2011)

Dzieje biurokracji, tom IV, część 2 (2011)

Dzieje biurokracji, tom V, część 1 (2013)

Dzieje biurokracji, tom V, część 2 (2013)

Dzieje biurokracji, tom VI (2016)

Dzieje biurokracji, tom VII (2018)

Dzieje biurokracji, tom VIII (2018)


Sympozja

I Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Siedlce, 22 – 23 VI 2007 roku  II Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Roskosz, 19 IX 2008 roku III Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Siedlce, 19-20 VI 2009 roku
 

 

 
 IV Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Lublin, 18 – 19 VI 2010 roku V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Toruń – Włocławek, 21 – 24 VI 2012 roku  

VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Kazimierz Dolny, 25 – 27 IX 2015 roku
VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Kielce, 18 – 19 IX 2017 roku VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji . Sandomierz, 7 – 9 VI 2019 roku